CV (MERITLISTA) List of qualifications 

 
komprimerad utskriftsversion i A4-format (PDF)

 

Född i Jönköping 1935.

Fem års utbildning på Konstfackskolan i Stockholm 1953-1959

Kortare utbildningar i dator-grafik vid Umeå universitet 1985 och 1991.

 

Klicka på nedanstående bilder för mer infoModell
1960


Concertino
1968

   

Utväg 1988
   
Balansakt 2013       Rising 2016        Svävande 2021


KARAKTERISTIK
Balans, rytm, ordning, helhet, absolut klarhet men ändå mångtydighet. Ofta geometriska bilder med eller utan symbolik. Under senare år även figurativa former.

UTSTÄLLNINGAR
Totalt 426 utställningar (143 separat-, 47 grupp- och 236 samlingsutställningar).
 De flesta samlingsutställningarna har varit jurybedömda). Ett urval finns upptagna under separat- och samlingsutställningar.
Vid Understrukna utställningar finns det ytterligare information i form av bilder recensioner med mera. (klicka)

 

SEPARATUTSÄLLNINGAR i urval (kronologisk ordning)

 Åmåls konsthall  Åmål  1968  Åmåls konsthall  Åmål  1973
 Galleri Moment 76  Stockholm  1977  Galleri Ressle  Stockholm  1978
 Galleri Jarl  Lindesberg  1979  Galleri Flamingo  Falkenberg  1980
 Galleri Gren  Malmö  1980  Galleri Octopus  Uppsala  1981
 Galleri Trollhättan  Trollhättan  1982  Galleri Olab  Göteborg  1982
 Galleri Gren  Malmö  1983  Galleri Smedbyn  Huskvarna  1984
 Galleri Flamingo  Falkenberg  1985  Åmåls konsthall  Åmål  1985
 Silvénska Galleriet  Säffle  1986  Galleri Jarl  Lindesberg  1987
 Museihallen  Vänersborg  1987  Gallri Gripen  Karlstad  1987
 Konsthallen  Uddevalla  1988  Galleri Gren  Malmö  1988
 Galleri Greven  Stockholm  1990  Galleri Flamingo  Falkenberg  1990
 Galleri Art Forum  Göteborg  1991  Konsthallen  Vänersborg  1991
 Galleri Greven Art Fair  Stockholm  1993  Åmåls konsthall  Åmål  1993
 Åmåls konsthall  Åmål  1995  Baumhöj Mölle  Grenå (DK)  1995
 Handkraft Trollhättan  1996  Grafiska Sällskapet  Stockholm  1996
 Grafik i Väst  Göteborg  1998  Galleri Gripen  Karlstad  1999
 Galleri Baggen  Stockholm  1999  Lindesbergs museum  Lindesberg  1999
 Åmåls konsthall  Åmål  2000  Galleri Flamingo  Falkenberg  2001
 Galleri Rosengången  Lerum  2002  Galleri F - Anna Maria  Borås  2002
 Silvénska Galleriet  Säffle  2002  Galleri Carlén  Åmål  2002-24
 Vänersborgs konsthall  Vänersborg  2003  Tvärgatans Galleri  Skara  2004
 Åmåls konsthall  Åmål  2005  Lysekils konsthall  Lysekil  2005
 Galleri New Form  Trelleborg  2006  Bengtsfors konsthall  Bengtsfors  2006
 Art Nordic, Konstmässa  Kungsbacka  2007  Konstmässan (Galleri Carlén)  Sollentuna  2007
 Art Nordic, Konstmässa  Göteborg  2008  Lerums Konstförening  Lerum  2010
 Åmåls konsthall  Åmål  2010  Baldersnäs ("Virkestorken")  Bengtsfors  2011
 Handkraft  Trollhättan  2012  Karlskoga Konsthall  Karlskoga  2013
 Åmåls konsthall  Åmål  2015,2020  Bengtsfors Konsthall  Bengtsfors  2016
"SLOTTET" Partille  Partille  2024      

 

SAMLINGS- och GRUPP-UTSÄLLNINGAR i urval (kronologisk ordning)

Liljevalchs Vårsalong
Stockholm
1964
Älvsborgssalongen
P-län
1965
Älvsborgssalongen P-län 1966 Älvsborgssalongen P-län 1967
Älvsborgssalongen P-län 1970 Älvsborgssalongen P-län 1972
Älvsborgssalongen P-län 1973 Moderna museet Stockholm 1973
Riksutställningar Hela Sverige 1973-75 Älvsborgssalongen P-län 1974
           
Älvsborgssalongen P-län 1975 Liljevalchs (DK 40 år) Stockholm 1975
Älvsborgssalongen P-län 1978
Liljevalchs Vårsalong
Stockholm
1976
Liljevalchs Vårsalong
Stockholm
1977
Liljevalchs Vårsalong
Stockholm
1978
Liljevalchs Vårsalong
Stockholm
1979
Älvsborgssalongen P-län 1980
Nolhaga slott Alingsås 1980 Falbygdens museum Falköping 1981
           
Skaraborgs länsmuseum Skara 1981 Grafiktriennalen Malmö 1983
Gerlesborgsskolan Bovallstrand 1983 Göteborgs Konsthall (DK 50) Göteborg 1985
Grafikfestivalen, Liljevalchs Stockholm 1985 Grafiktriennalen Göteborg 1989
Liljevalchs Vårsalong
Stockholm
1991
International Print Triennial Kraków, Polen 1994
International Print Triennial Nürnberg, Tyskland 1995 International Print Triennial Kraków, Polen 1997
           
International Print Triennial Nürnberg, Tyskland 1998 Moderna Museet Rio de Janeiro 1999
12 International Print Triennial Fredrikstad, Norge 1999 International Print Triennial Kraków, Polen 2000
International Print Triennial Nürnberg, Tyskland 2000 3 International Print Triennial Torun, Polen 2000
"Ett ögonblick, vad ser du?" Regionmuseet VG 2001 International Print Triennial Rybnik, Polen 2001
Grafik 10 (Grafik i Väst 10 år) Åmål 2001 Art Fair (KVID) Sollentuna 2002
Konstvandring i Dalsland Dalsl.Museum & Åmål 2001-2024      
Konstens Kraft, Dalsland Håverud, Dalsland 2002 "Det finns ett hemligt tecken" Värmlands museum 2003
"24 grafiker" Vimmerby 2004 Dalslandssalongen Steneby konsthall 2004
Art Fair (DK 70 år) Älvsjömässan 2005 Konstmässan, Galleri Carlén Sollentuna 2006
International Print Triennial Wien, Österrike 2007 Dalslandssalongen Steneby konsthall 2008
Konst i Karlstad (3 utställare) Karlstad 2008 Konstmaand Ameland Ameland, Holland 2009, 2019
           
Grafik i Väst "Självporträtt" Göteborg 2009 Konstnärshuset, "Inferno" Stockholm 2009
Grafik i Väst "3D-GRAFIK" Göteborg 2010 DALSLAND GOES WEST Chicago, USA 2010
Jubileumsutställning, Galleri Carlén 10 år Åmål 2012 Dalslandssalongen Steneby konsthall 2012
Stockholm
2013
Krakow International Print Triennial. SMTG Falun med fl platser 2014
Grafiktriennalen XV Uppsala konstmuseum 2014 Alla Dalslands Konstförenings Sommar- och Höstsalonger med mera sedan 1968 Åmåls konsthall, Dalsland Center, Steneby konsthall 1968-2024
           

 


 

STIPENDIER och ANDRA UTMÄRKELSER

Dalslands Konstförenings konstnärsstipendium  1977 och 1993
Älvsborgs läns landstings kulturstipendium        1979
Åmåls kommuns kulturstipendium                       1981

Dalslandsmedaljen                                                2002

Biblioteksmuseet i Borås utmärkelse för bäst designade lånekort  2010
Även info på ovanstående länk (Bibliotekskort)
 
Vinnare i "NÄMNAREN"s (Göteborgs universitet) omslagstävling  2010
("Geometriska kroppar").

Vinnare i "NÄMNAREN"s (Göteborgs universitet) omslagstävling
("Symmetri").  2011


Representerad
365 verk fördelade mellan Statens Konstråd (15 verk), Riksutställningar (2 verk), 14 landsting (111 verk), 2 regioner (31 verk), 33 kommuner (168 verk), 4 svenska konstmuseer (4 verk), 3 andra museer (3 verk), 1 utländskt konstmuseum (1 verk. Museum Narodowe, Warszawa), Folkets Husföreningarnas Riksorganisation och Våra gårdar (8 verk), 1 kyrka (1 verk), 3 banker (8 verk), Riksdagshuset (1 verk), Norges Grafiktriennals samlingar (2 verk) samt andra offentliga lokaler (10 verk).

Uppdrag och pedagogisk verksamhet
Ledamot i Dalslands Konstförenings arbetsutskott 1975-2007
Ordförande i KRO:Göta-Dal 1979-1989
Dalslands Konstnärsförbunds ordförande 1993-2007
Bildlärare i 40 år. Vid Östersunds gymnasium 1959-1962 och vid Åmåls gymnasium 1962-1999
Omfattande pedagogiska tekniksidor (grafik och måleri) på internet

Övrigt
Sammanställt, formgivit och datorsatt "Konstnärer i Dalsland" (1995) och "Konstnärer i Dalsland 2" (2005).  Gjort en mängd logotyper till skolor och föreningar, bl.a. Dalslands Konstförenings, Dalslands Konstnärsförbunds, Karlbergsgymnasiets och logotypen till Åmåls 350-årsjubileum. Byggt upp och layoutat Dalslands Konstförenings och Dalslands Konstnärsförbunds ursprungliga hemsida www.dkf.se  -  Vunnit omslagstävling till två av "Nämnarens" tidskrifter (Göteborgs universitet) 2010-11
Tidigare arbetat med en mängd uttrycksmedel som film, koppar och emalj, skulptur m.m. men insåg att man måste bli "smalare" för att bli så bra som möjligt i sitt konstnärskap.

Offentliga utsmyckningar i urval

Konstens Kraft, Dalsland

Organisationstillhörighet

Grafiska Sällskapet
KRO (Konstnärernas Riks-Organisation)

Grafikens hus

Dalslands Konstnärsförbund
Svenska konstnärer

BUS

 

Till toppen av sidan