OFFENTLIGA UTSMYCKNINGAR Konstens Kraft. Projekt i Dalsland 2002


© Björn Carlén: ÄRTAN
 


 

KONSTENS KRAFT, Dalsland 2002, (Brålanda)
Två skissförslag av Björn Carlén


© Björn Carlén:
SLINGAN
 

Konstens Kraft var ett projekt i Dalsland som 2002 -2003 samlade konstnärer, politiker, kulturchefer, stadsarkitekter, lärare m fl för att diskutera konstnärligt arbete i offentlig miljö. "Hur vill vi att vår kommun skall utveckla sig i en framtid för våra boende?  Vilket intryck vill vi ge våra nya gäster när de besöker vårt samhälle?  Vilka platser bör förstärkas?"

Västra Götalandsregionen i samarbete med Kommunalförbundet Dalsland gav i början av år 2002 sex konstnärer i Dalsland och sex från andra områden i Västsverige möjlighet att inkomma med skissförslag. Två konstnärer skulle vara knutna till varje kommun. Ingen konstnär fick göra förslag till sin hemkommun.

För min del fick jag uppdraget att arbeta med Brålanda. (Se kartbild). Den andra konstnären i den här kommunen var Agneta Stening från Grebbestad i Bohuslän.På sensommaren 2002 hade jag två skissförslag färdiga. Ingen av dessa har förverkligats. Kommunens intresse var alltför svalt, trots att jag fick en mycket stor respons från Brålandaborna och andra dalslänningar.

A.  Bildidé 1  "ÄRTAN" (Klicka för att se bilder och få mer information)

B.  Bildidé 2  "SLINGAN" (Klicka för att se bilder och få mer information)