Några SAMLINGSUTSTÄLLNINGAR där jag deltagit (DK 50 år. Göteborgs Konsthall 1985)

Några bilder från Dalslands Konstförenings 50-årsjubileum
I ÅMÅLS KONSTHALL 28 september - 13 oktober 1985
 Och i GÖTEBORGS Konsthall 30 NOVEMBER 1985 - 26 JANUARI 1986

Jubilemsåret inleddes med en sommarsalong i Dals Långed. Därpå följde en Minnessalong i Bäckefors (det var där konstföreningen startade 28 juli 1935), en höstsalong i Åmål och som final "Konst på Dal"-utställningen i Göteborgs Konsthall.

36 deltagare av de då levande 43 medlemmarna i Dalslands Konstnärsförbund (Göteborgsutställningen)
8 av konstnärerna är fortfarande vid liv och verksamma.
Rödmarkerade är vid liv 2018-11-26. (Dalslands Konstnärsförbund hette då Dalslands Konstförenings Konstnärssektion)

Christian Aarsrud
Olof Arén
Pelle Blom
Frideborg Bryth
Uno Bäckström
Björn Carlén
Carl Folke Carlsson
bengt ericson
Bruno Forsberg

Marianne Fosselius
Algot Galle
Carl-Göran Hagberg
Lilly Hellstadius
Anita Hard
Jerker Helander
Ragnar Hult
Svea Högfeldt
Arne Isacsson
Eva isacsson

Ruth Jarde
Lennart Karlsson Berg
Gunilla S:son Kjellstedt
Elsie Larsson
Lennart Lilja
Margot Munkbo
Allan Nilsson
Anna-lill Nilsson
Gabriella Nydahl
Lars-Erik Ohlsson
Sven Olofsson
Lizzie Olsson Arle
Karin Inger Persson
Greta Rudman
Thyra Salomonsson
Carl-Erik Stern
Georg Suttner
Helmer Wallin

   
Ett grupporträtt framför Konsthallen i Åmål i samband med Dalslands Konstförenings 50-årsjubileum I Åmåls konsthall & i Göteborgs konsthall.
I Åmål var det 32 av Förbundets då 43 medlemmar som deltog (92 verk). I Göteborg var det något fler (36 st) då levande dalslandskonstnärer som ställde ut (132 verk). Dessutom fanns det en mindre avdelning med då bortgångna kollegor (16 verk). 
 

 

A = Elsie Larsson
B = Pelle Blom
C = Anita Hard
D = Svea Högfeldt
E = Ragnar Hult
F = ThyraSalomonsson
G = Georg Suttner
H = Allan Nilsson

 

 

I  = Lizzie Olsson Arle
J  = Carl-Göran Hagberg
K = Björn Carlén
L = Gabriella Nydahl
M = Marianne Fossellius
N = Algot Galle
O = Carl Folke Carlsson
P  =  Rut Jarde
 

Rödmarkerade är vid liv
2018-11-26

 

   

Den flera meter stora skylten ut mot Avenyn vid Götaplatsen utanför Göteborgs Museum.

 

 
Vernissagen I Göteborgs Konsthall kl 14-16 den 30 november 1985. Före utställningen spelade Åsensbruks Musikkår utanför Konstmuseet mellan kl 12-14. Kl 14 öppnade museichef Björn Fredlund utställningen. Därefter gav ordförande Gunnar Ohlsson en kort historik. Så följde ett musikinslag av Peter Söderlund flöjt, Gun-Britt Gustavsson sång och Nils Lundström piano. På kvällen var det en vernissagefest i Konsthallen.
 


Museichef Björn Fredlund invigningstalar

 

 
Vernissagen I Göteborgs Konsthall 30 november 1985. Lizzie Olsson Arle,  Georg Suttner och Greta Rudman


Då ordförande i Dalslands Konstförening, Gunnar Ohlsson,  får mottaga gratulationsblommor i samband med 50-års-jubileet.

 


Vernissagen i Göteborgs Konsthall. Georg Suttner, Håkan Wettre och bengt ericson samtalar


Arne Isacsson visar sina bilder för landshövding med fru Göte Fridh.
Till höger ordförande Gunnar Ohlsson

Mina egna bilder på den här utställningen var Den stora "SORTIE"-triptyken. Höjden var 120 cm så triptyken tog upp en hel vägg i konsthallen. Priset var 40.000 kr.
Tyvärr skadades två av bilderna, den vänstra och högra vid återtransporten, så de bilderna existerar inte mer. Därför gjorde jag om triptyken som en serigrafi i mindre skala. Så småningom något förändrad blev det också som en mindre akryl-triptyk och även som en stereo-bild. (Den högra bilden). Klicka på bilden för mer info.

Till mitt CV

Klicka på pilen uppe till vänster om du vill komma tillbaka till den plats varifrån du kom.