Några SAMLINGSUTSTÄLLNINGAR där jag deltagit (DK 40 år. Liljevalchs Konsthall 1975)

Några bilder från Dalslands Konstförenings 40-årsjubileum
 på Liljevalchs Konsthall 18 oktober - 23 november 1975
Redan i januari 1973 började förberedelserna till att fira föreningens 40-årsjubileum i Stockholm. Liljevalchs, Konstakademien och Sveagalleriet var på tal. Först den 7 november 1974 kom det ett positivt svar från överintendent Gösta Lilja att man kommer att få disponera Liljevalchs Konsthall för jubileet. Varje medlem i Konstnärsförbundet (som då hette Dalslands Konstförenings Konstnärssektion) skulle den 3 augusti 1975 i Mustadsfors Folkets Hus få lämna in 10-15 verk för bedömning. Jury var ovan nämnde Gösta Lilja samt konstnärerna Rudolf Flink, Göteborg och Tryggve Örn, Västerhaninge. Ca 500 verk av samtliga medlemmar lämnades in. 202 verk "godkändes" av juryn (senare ytterligare tre verk). Dessutom valde man ut 126 verk till den retrospektiva avdelningen.
Totalt blev det 331 verk som skulle visas på Liljevalchs Konsthall den 18 oktober - 23 november 1975.

De 37 deltagande konstnärerna. (Samtliga i Dalslands Konstnärsförbund)

De som är rödmarkerade lever fortfarande (2018-02-07)

Arnold Axelsson
Pelle Blom
Frideborg Bryth
Uno Bäckström
Björn Carlén
Bengt Crantz
bengt ericson
Bruno Forsberg
Marianne Fosselius
 
Algot Galle
Carl-Göran Hagberg
Jerker Helander
Lilly Hellstadius
Ragnar Hult
Svea Högfeldt
Ragnar Högman
Arne Isacsson
Eva Isacsson

 

Gunnar Jansson
Gunilla S:son Kjellstedt
Gunnar Larsson (Åmål)
Sixten Lundbohm
Hugo Löfving
Allan Nilsson
Lars-Erik Ohlsson
Sven Olofsson
Lizzie Olsson Arle
 
Elvine Osterman
Karin Inger Person
Maria Ruth
Thyra Salomonsson
Göte Sjöstedt
Carl-Erik Stern
Georg Suttner
Carleinar Tellwe
Anders Thyberg
Helmer Wallin
 

 

   
Ett grupporträtt framför Otto Hesselboms "Vårt land" i samband med Dalslands Konstförenings 40-årsjubileum på Liljevalchs.
Totalt var vi 37 då levande dalslandskonstnärer som ställde ut samt 18 då icke levande.
Vi hade alltså hela Liljevalchs Konsthall för oss själva under en dryg månad. Något sådant kommer nog aldrig att hända igen.

A = Lizzie Olsson Arle
B = Sixten Lundbohm
C = Georg Suttner
D = Gunilla S:son Kjellstedt
E = Ragnar Hult
F = Thyra Salomonsson
G = Maria Ruth
H = Svea Högfeldt
I  =  Pelle Blom
J  =  Carl-Göran Hagberg

 

 

 

K = Arnold Axelsson
L = Karin Inger Persson
M = Lars-Erik Ohlsson
N = Marianne Fosselius
O = Björn Carlén
P = Carleinar Tellwe
Q = Algot Galle
R = Arne Isacsson
S = Eva Isacsson

 De som är rödmarkerade lever fortfarande
(2018-02-07)

 


 
Om du vill se ovanstående bild som PDF-fil klickar du här  

 


Liljevalchs chef (1975) Bo Särnstedt .
Foto: Björn Carlén
  


Entrén till Liljevalchs Konsthall på Djurgården i Stockholm. Foto: Björn Carlén

 


Katalogen var mer än en katalog. Där fanns små artiklar om föreningen och Konstnärsförbundets medlemmar. En kortare inledning av Åke E. Gunnarsson som då var intendent samt en längre och fylligare konstnärspresentation av Torsten Ahlstrand, före detta chef för Borås Konstmuseum.
 


Affischen utformades som ett telegram (design: Björn Carlén) i storleken 100 x 70 cm. Affischen fanns uppsatt överallt i Stockholm under denna utställningstid.

 


Vernissagen klockan 14 den 18 oktober 1975. Ca 900 personer hade anlänt. Bland annat två busslaster intresserade från Dalsland. På kvällen var det vernissagesupé på Liljevalchs egen krog, "Blå Porten". Ca 80 personer deltog. Foto: Björn Carlén
 

 


Borgarrådet Thorsten Sundström öppnar utställningen. Därefter är det anförande av riksdagsman Gunde Raneskog, landsantikvarie Sven-Axel Hallbäck och givetvis av Konstföreningens dåvarande ordförande, Gunnar Ohlsson, som här syns på bilden. Stämningen var hög. Foto: Björn Carlén


Boel Tellwe var en viktig länk mellan publik, konstnärerna och deras verk. Hon var utställningsvärdinna under hela utställningstiden. Foto: Björn Carlén  

 


Algot Galles vägg på Liljevalchs. Foto: Björn Carlén    


Georg Suttner framför några av sina målningar. Foto: Björn Carlén

 


Ragnar Hult framför sin vägg.  Foto: Björn Carlén     


och Björn Carlén framför sin

Björn Carlén fick hela fondväggen i stora salen. Han var mäkta stolt. Den bästa tänkbara placering. Tydligen gillade juryn de här bilderna. Han fick dessutom två bilder i ett angränsande rum också ("Trängd" och "Ras"). Totalt alltså 8 bilder. I snitt fick varje konstnär med 5,5 bilder. Sixten Lundbom fick med 20, men då var de flesta också små i formatet. Fem av ovanstående sex bilder är klickbara om du vill se dem i större skala.

 


Pelle Bloms vägg på Liljevalchs. Foto: Björn Carlén

 


Arne Isacssons vägg på Liljevalchs. (Då var det bara oljor!) Foto: Björn Carlén

 


Maria Ruths vägg på Liljevalchs.  Foto: Björn Carlén

 


Carleinar Tellwes vägg på Liljevalchs (Målning II -  Gudasaga  --  Blå  -  Orange II).  Foto: Björn Carlén

 


I avdelningen för då icke levande konstnärer framträder framför andra givetvis Olof Sager-Nelson och Otto Hesselbom. Här två bilder av Sager-Nelson "Flickhuvud" och "Fosterbröderna", bägge var inlånade från Nationalmuseum.  Foto: Björn Carlén

 

Vid pressvisningen den 17 oktober 1975 kom det ca 30 skribenter för olika tidningar till Liljevalchs. Det var både landsortstidningar och stockholmspress. På grund av upphovsmannarätten kan vi inte visa alla artiklar och bilder som publicerades. Det var åtskilliga spaltmetrar som skrevs och minst ett 30-tal bilder publicerades. Det var både ros och ris men övervägande var det positiva artiklar. Detta var en fantastisk manifestation av Dalslands Konstförening. Det hade aldrig tidigare förekommit en sådan här stor satsning av en provinsiell konstförening och vi  klarade det både administrativt och ekonomiskt.

Till mitt CV

Klicka på pilen uppe till vänster om du vill komma tillbaka till den plats varifrån du kom.