Händelser (Små episoder) 2015. Längre ner på sidan även tidigare händelser.

Vill man ha händelserna kronologiskt bör man börja längst ner och gå uppåt på sidan.

20 dec 2015

Den 16 juli-20 augusti 2016 kommer vi ha en utställning med före detta elever som haft Gunilla Kjellstedt eller/och mig som bildlärare här i Åmål. Många elever har gått ut skolan med höga betyg i bildämnet. Flera har faktiskt blivit konstnärer, men vi tror att man i en mängd andra verksamheter också haft nytta av bildämnet. Dessa före detta elever vill vi nu skall presentera sig med bilder och texter i Åmåls konsthall under sommaren 2016. Vi räknar med att det skall finnas plats för ca 15-20 deltagare som då kommer att få ca 3-4 väggmeter var. Kontaktman är Recka Andersson på Kulturhuset i Åmål. (epost: rebecka.andersson@amal.se). Nedan ser du uppropsaffischen. Vill du ha den som PDF klickar du här eller på affischen.

 

19 dec 2015

julkort

 

23 nov 2015

 

17 okt 2015

Den sista månaden har jag dels redigerat ca 110 bilder från Rackstadutställningen åt Dalslands Konstförening och dels jobbat fram en vidareutveckling av mina bilder "Sjunkande", "Oroande", "Förberedande", "Helande" och "Stigande". Budskapet är detsamma men de är nu gjorda i ett något annat utseende, i annan färg, i andra proportioner, i annat format och i annat media. Nu är det Digital Painting-bilder på canvas. Det största formatet är 90 x 60 cm och sedan finns det ytterligare 3 mindre storlekar. Titlarna är också ändrade till "SOS", "Constellation", "Preparation", "Healing" och "Rising".

Klicka på bilderna för mer information.

 

5 okt 2015

Dalslands Konstförenings och Dalslands Konstnärsförbunds 80-årsjubileum

Rackstadmuseet i Arvika
19 september – 15 november 2015

I 80 år har Dalslands Konstförening arrangerat konstutställningar i Dalsland. Ibland, vid jubileer, har de visat upp sina konstnärer i andra delar av landet och i utlandet som exempelvis på Liljevalchs konsthall i Stockholm när vi fyllde 40 år, i Göteborgs konsthall när vi fyllde 50 och i The Swedish American Museum i Chicago ("DALSLAND GOES WEST") när föreningen fyllde 75.
Nu var det 80-årsjubileumr och då hade DK åter flyttat sin höstsalong utanför landskapet och jubilerade den här gången på Rackstadmuseet i Arvika.

Redan i början av 2013 började förberedelserna till firandet av Dalslands Konstnärsförbunds och Dalslands Konstförenings 80-årsjubileum. Dalslands Konstnärsförbunds ordförande, Elisabeth Wennberg, åtog sig att organisera arbetet med utställningen inför 80-årsjubileet och tog tidigt kontakt med Rackstadmuseet. Andra museer var på tal men man valde Rackstadmuseet. Den 13 juli 2013 var Elisabeth Wennberg och Björn Carlén uppe i Arvika och träffade museichefen Lena Hellström och hennes assistent Anders Fredholm för skissering av kontraktet på kommande jubileumsutställning. Där bestämdes bland annat att konstnärerna i Dalslands Konstnärsförbund skulle få lämna in max 4 verk och att utställningen skulle jurybedömmas av museichefen och hennes assistent. Alla medverkande konstnärer skulle dock garanteras att medverka med minst ett verk. Jurybedömningen gjordes i Stenebyskolans lokaler den 9 september. Konstföreningen skulle stå för frakten från Dals Långed till Arvika medan Rackstadmuseet skulle stå för returfrakten. Museet stod för sedvanligt "vernissagetugg" samt för musikinslag vid öppningsceremonin. Dessutom stod de för en enklare lunch vernissagedagen för medverkande konstnärer och styrelseledamöter. Konstföreningen skulle stå för framställningen av katalog medan museet skulle stå för själva tryckningen.
Björn Carlén fick i uppdrag att göra katalogen. Det blev en publikation på 32 sidor i färg. Varje konstnär fick med en konstbild, sitt porträtt, sin huvudsakliga konstinriktning, adressuppgifter, födelseår och det år man blev invald i förbundet samt adressuppgifter. Ytterformatet var A5, så varje konstnär fick en halv A5-sida. (Se bild). Totalt deltog 52 konstnär av förbundets 55.

Framsidan av katalogen och ett uppslag inne i katalogen. Vill du ha hela katalogen i PDF-format klickar du här.
Bilderna är där i "Light"-format, alltså med låg upplösning för att inte filen skall bli för tung.

Den 7-8 september fick konstnärerna i Stenbyskolans lokaler lämna in sina verk för jurybedömning. Alla konstnärer skulle dock få deltaga med minst ett verk.
Museichefen Lena Hellström och hennes assistent Anders Fredholm plockade ut 76 verk i en mängd olika tekniker. 6 verk var skulpturer.

Dessutom gjordes det en mindre utställning med fyra av FÖREGÅNGARNA i det så kallade Norra Galleriet. Från Dalslands Konstförenings sida föreslogs ett antal "Föregångare". Där fanns namn som Sixten Lundbom, Georg Suttner, Carleinar Tellwe, Arne Isacsson, Lizzie Olsson Arle, Maria Ruth, Thyra Salomonsson, initiativtagaren Alvar Lundin, Ragnar Hult med.flera.

Museet ville absolut inte ha fler än fyra och minst en kvinna skulle finnas med. De gjorde själva urvalet. Det blev en utställning med totalt 30 bilder av inititivtagaren till Dalslands Konstförening, Alvar Lundin (5 målningar), Georg Suttner (5 målningar), Lizzie Olsson Arle (3 målningar och 4 litografier) och Arne Isacsson (13 målningar).

Eftersom det inte var med något CV i katalogen, varken i presentationskatalogen eller i priskatalogen, gjorde jag en A4-pärm med samtliga konstnärers CV.

Deltagande konstnärer i huvudutställningen

Vill du ha katalogen med bildtitlar, tekniker och priser klickar du här.

Nedan ser du de 25 konstnärer som var på plats vernissagedagen

Bilder från öppningen av 80-årsjubileet på Rackstadmuseet i Arvika. Det kom uppskattningsvis ca 200 personer till vernissagen.


Till vänster i förgrunden sitter Dalslands Konstnärsförbunds två äldsta medlemmar, Algot Galle 93 år och Gabriella Nydahl 88 år. Till Höger om Gabriella sitter kulturchefen för Västra Götalands Region, Staffan Rydén. Det var han som var huvudtalare vid öppnandet. Han var imponerad, både av konstnärernas verk, av museet och av antalet besökare.

Längst till vänster museichef Lena Hellström pratade kort om vad som skulle hända. Bild nr två musikstudieungdomarna Amanda Diaz Römmesmo och Zacharias Glavå från Ingesunds Folkhögskola musiserade. Bild 3 Kerstin Ohlsson, Dalslands Konstförenings ordf. informerade om varför konstföreningen hade valt Rackstadmusset till sitt jubileum. Bild 4 (längst till höger) Staffan Rydén pratade bl.a. om autodidakter och professionella.

Lena Hellström, Rackstadmuseets chef, delade ut sin bok "Bröderna Erikssons möbelverkstad" till Dalslands Konstförenings ordf. Kerstin Olsson och till Dalslands Konstnärsförbunds ordf. Elisabeth Wennberg


Vernissagepublik

 

Georg Suttners vägg i "Norra Galleriet"


Alvar Lundin:
"Landskap med drygarder", oljaGeorg Suttner: "Målaren", olja

 


Arne Isacssons vägg i Norra Galleriet


Arne Isacsson: "Vinter i Sotenäs", akvarell


Arne Isacsson: "Blomster i krus", akvarell. (Affischbilden för FÖREGÅNGARNA)

 


Lizzie Olsson Arle: "Clown", lito (provtryck)

I källarplanet körde man också Björn Carléns bildspel om Dalslands Konstnärsförbunds medlemmar. PowerPointprogrammet visar först de konstnärer som inte är i livet idag och sedan de konstnärer som nu är aktiva. Sammanlagt får man text- och bildinformation om totalt 107 dalsländska konstnärer, 52 som inte är kvar i livet och 55 nu verksamma. Speltiden är ca en halvtimme.

Bildspelet finns att köpa hos Liza Johansson (lizajohansson@telia.com) för 120 kr. Filen ligger på ett USB-minne förpackat enligt ovan

Exempel på en sida i PowerPoint programmet

 

 

Vernissagen varade från klockan 13 till kl 16, varför många av konstnärerna efter ett par timmar gick ut i solen och tog en fika på Rackstadmuseets uteservering. Här ser vi Gabriella Nydahl flankerad av sonen Lars och sin svärdotter


Liza Johansson


Ulf Claesson, Lisbeth Claesson, Ewa Adamsdotter Pettersson och Maria Rygaard Eriksson


Sören Olsson på museiterassen

 


Efter vernissagen bjöd Rackstadmuseet på lunch. Morotssoppa, lax, smör och bröd samta kaka och kaffe.

 

När det gäller alla de utställande konstnärernas bilder hänvisar jag till www.dkf.se Här nöjer jag mig att visa mina två egna.


27 sep 2015 Nu är min utställning, "BILDER FRÅN ÅTTA DECENNIER", i Åmåls konsthall slut. KLICKA HÄR om du vill se hela utställningen med alla bilder och texter. Jag har ingen klar uppfattning om hur mycket folk som besökt hallen mer än under vernissagen. Då var det ca 160 personer. Försäljningsmässigt vet jag mer exakt. Det såldes 46 bilder så det var ett fantastiskt bra resultat. Igår och idag har jag packat och kört hem alla bilder och skyltar. Det tog faktiskt två hela dagar. På grund av allt researcharbete var nog det här den jobbigaste utställning jag haft, och det är inte få. Det här var separatutställning nr 133. Totalt antal utställningar är 395.
19 sep 2015

I dag, 19 sep, hade vi jubileumsvernissage på Rackstadmuseet i Arvika.Dalslands Konstföreningen och Dalslands Konstnärsförbund hade sitt 80-årsjubileum. 52 konstnärer visade sina bilder. Ca 200 bilder och skulpturer hade lämnats in. Museet hade jurerat fram 76 av dessa. Jag kommer att visa bilder från evenemanget om någon vecka eller två.

18 sep 2015 I går hade jag bildföreläsningen om mina tekniker. Det kom ett antal intresserade, men inte alls lika många som förra gången när jag pratade om episoder i mitt konstnärskap. Då var det mer än 50 personer som kom och lyssnade och tittade på bilder. Denna gången var det 18 personer. Fem av dessa var konstnärer. (Tre från Dalslands Konstnärsförbund). Det är lite underligt att det inte kom fler konstnärer. Av Dalslandskonstnärerna bor ju ca 15 i Åmål, men de tycker nog att de kan det de behöver kunna.
10 sep 2015

Nedan ser du programmet torsdagen den 17 sept i Åmåls konsthall. Föreläsningen med bildvisning börjar kl 19. Arrangör är Konstbild 82. Inträde 50 kr. Konstbild 82 bjuder på fika. Alla är välkomna, även icke medlemmar.

 

9 sep 2015

Det kom mer folk än väntat till mitt föredrag med bildvisning "Några episoder från Björn Carléns konstnärskap".
Övervåningen blev fullsatt. Uppskattningsvis var det ca 50 personer där. Inkl. kaffepaus höll jag nog på ca 2 timmar och tre kvart. Visade och pratade till 209 bilder.

2 sep 2015

Klicka här om du vill ha dubbelaffischen på PDF

1 sep 2015

Nu har jag haft vernissage i Åmåls konsthall. Under helgen har ca 160 personer sett utställningen. Det såldes bra också. Under två timmar bokades 34 bilder och 5 emaljsmycken för totalt 102.500 kr katalogpris. Ett fantast iskt resultat för att vara i Åmål. PD hade också gjort ett bra reportage. Det var Andreas Dagström som intervjuade mig i ca 1,5 timmar och resultatet blev hela första sidan i PD och en hel sida inne i tidningen. Klicka här om du vill läsa artikeln.

Lasse Persson från Jönköping hade kommit på besök

Jag och Inga-Britt bjöd på kaffe och motivtårta föreställande en av de utställda bilderna

Marie och Arnfinn Bondkall fran Langhus i Norge var på plats

Till höger Inga-Britt Jonsson. Till vänster Gunnel Ohlsson

Marianne Carlsson och Marianne Plate letar efter nya bilder i vaggan. Där finns 428 nummer

I förgrunden Britt Svarfvar i ett något konstigt perspektiv och längre bort till höger ser man Lars Gustafsson och Christer Boweden samtala.

Solweig Johansson och Rolf O. Eriksson på väg till bilderna på övervåningen.

 

   
24 juli 2015

Nu har jag gjort annonsen till utställningen. Skall skicka in den till tidningarna på måndag.

 

19 juli 2015

Idag kom 1600-talsfartyget Göteborg (kopian) till Åmål. Skall ligga vid djuphamnen i tre dagar. Jag har aldrig sett så mycket folk i stan samtidigt. Det var tjockt precis överallt. Att ta sig ner till djuphamnen med bil vid halv 2-tiden idag var inte möjligt.

14 juli 2015

Har jobbat vidare på min kommande utställning. Eftersom det inte är en vanlig kostutställning utan också mycket text om de olika tiderna tar det tid att planera utställningen. Utställningen heter ju "BILDER FRÅN ÅTTA DECENNIER" Första bilden är från 1947 och den sista från 2014. Eventuellt kommer något från 2015 också. Här nedan ser du affisch och vernissagekort. Vernissagekortet har mycket CV på sidorna så det blir nog alltför smått på skärmen.

Klicka här för affisch i PDF

 

Klicka här eller på vernissagekortet för PDF

 

29 juni 2015

Idag, när jag var på gymmet "Etage 5" som ligger i gamla bryggeriets lokaler alldeles vid Vänerstranden, passade jag på att ta några bilder. Jag kommer ju att behöva några till mitt PowerPointprogram som börjar närmar sig dags dato. På gymmet har jag varit under ca 2,5 års tid, 3-4 gånger i veckan, så det blir befogat att ha med några bilden från denna platsen också.

Sara möter man oftast först. Är hon inte ute i hallarna och hjälper kunder med maskinerna, sköter om blommorna, dammsuger, m.m. så finns hon bakom disken. En verklig solstråle på gymmet. Har alltid något att säga till alla.

Här ser vi Sten Nilsson som är en flitig motionär. Honom ser jag nästan varje gång jag själv är där.

En del av gym-maskinerna. Jag brukar använda 8-9 st varje gång under sammanlagt en timmes tid.

Här den inre hallen som mer är för styrketräning

Här inne hittade jag idag Ulrika Jarl Eriksson

 

28 juni 2015

Nu har jag inte hunnit skriva i den här rutan på länge. Dels håller jag på med katalog till Dalslands Konstförenings jubileumsutställning på Rackstadmuseet 19 september - 15 november. Det blir en bra bild av de dalsländska konstnärerna på 32 sidor. Dessutom har jag gjort helt färdigt PowerPoint-programmet om alla dalsländska konstnärerna från initiativtagaren Alvar Lundin till senaste medlemmarna i Dalslands Konstnärsförbund, de som blev antagna i mars 2015. Efter detta har jag också redigerat 97 bilder till www.DKF.se. Dessa vernissagebilder från Sommarsalongen (konstnärernas och publikbilder) kommer snart in på konstföreningens hemsida. Det är Jimmy Alm som sköter den. Utöver detta är jag i slutskedet av mitt eget PowerPointprogram om mitt liv och konstnärskap som jag försöker få färdigt till min jubileumsutställning i Åmåls Konsthall med vernissage den 29 augusti 2015. Den utställningen, "Bilder från åtta decennier", kommer att pågå till och med den 26 september 2015.

Framsidan på Rackstadkatalogen

Alvar Lundin-sidan i Powerpointprogrammet

Dalslands Konstförenings ordf. Kerstin Olsson öppnar Sommarsalongen den 21 juni

Solweig Johansson bland vernissagepubliken i Steneby Konsthall

Första sidan på mitt eget program

1 juni 2015 LÄRODIKT 1 JUNI
av Caj Lundgren (Kajenn)

Var glad min själ åt vad du har,
nu har du hundra sommardar,
och detta är den första.
När solens lopp sin ände tar,
då har du nittionio kvar,
och någon blir den största.
Ge noga akt på var du står,
imorgon är med ens igår,
det går så fort att vandra.
Lägg märke till att vad du får,
är hundra sommardar per år,
imorgon är den andra.
30 maj 2015

Har varit och tittat på en före detta elevs utställning i Färgelanda konsthall. Det var Rebecka Andersson som hade vernissage. Jag minns henne som en duktig men lite försiktig tecknare när hon gick på gymnasiet. Nu var det annorlunda. Expressiva teckningar. Riktigt bra. Det fanns den mer dekorativa sidan också men majoriteten av de 35 verken var av det kraftfullare slaget. Lycka till med utställningen och även i fortsättningen. Nedan några bilder av Rebecka och från öppningen.

 

 

Vernissagepublik på Rebecka Anderssons utställning

Efter den här utställningen for jag till Dalslands konstmuseum i Upperud och tittade på nuvarande utställning. Där fanns en för mig okänd ganska ung konstnär, Fredrik Lindberg. En riktig naivist. Sådana brukar man hitta i mycket högre åldrar. Fredrik är endast 40 år gammal. Jag visar ett par bilder nedan.


Fredrik Lindberg: "Utan täckning" olja

 


Fredrik Lindberg: Två skogsarbetare, olja

18 maj 2015 Nu är Konstvandringen slut. Alltid lite jobbigt. Man vet aldrig när det blir en paus i besöks-strömmen, så att man kan få tid för mat eller fika. 160 personer var det här på galleriet. Ganska normalt när samlingsutställningen är i Åmål. Försäljningsresultatet var däremot skralt. Tre små bilder för totalt 5.600 kr var det hela. Nu får jag satsa vidare på min kommande utställning i Åmåls konsthall med vernissage 29 augusti kl 12-14. Utställningen "Bilder från 8 decennier" kommer aatt pågå till den 26 sep 2015.
14 maj 2015

Kulturchefen i Åmål, Stefan Jacobson, öppnade kl 11.00 Konstvandring i Dalslands 16:e samlingsutställning. Hela konsthallen var fylld med folk som efter invigningen reste ut för att besöka de 52 konstnärerna och konsthantverkarna. Hos mig hade det fram till kl 18 kommit 75 personer för att se på de 110 bilderna jag hade på väggarna och/eller tagit del av den informationspresentation jag gjorde på bildskärmen i galleriet. Där visade jag tekniken "Airbrush" och hur man gör digitala bilder med hjälp av "Photo Shop" och "In Design". Total visningtid 35 minuter innan det började om på nytt.

 

10 maj 2015 Igår var jag bjuden på studentfest. Det vill säga de elever jag hade för 50 år sedan firade sitt jubileum på stadshotellet i Åmål. Jag var på en liknande tillställning förra året då var det de som gick ut 1964. Det är alltid trevligt att höra lite om hur det har gått för dem efter studenexamen. I den här studentkullen var det 110 elever 1965. På jubileet var det 55 närvarande, mest killar. Förra året var det Sune Jansson och jag som var före detta lärare, och samma var det i år. Det finns ett par lärare till kvar i livet men de är för sjuka för att kunna delta. Om jag får några bilder kommer jag att lägga in dem här i efterhand.
9 maj 2015

Nu har jag gjort klart de logon och text vi skall ha på det USB-minne om Dalslands Konstnärsförbund som förbundet kommer att ha till försäljning på Rackstadmuseet i höst. Jag gjorde två alternativ och slutligen bestämde jag mig för att ha bägge. Det ena på framsidan (den med hela namnen) och den med de större logotyperna på baksidan. Själva programmet innehåller nästan alla Dalslands Konstnärsförbunds konstnärer från starten 1935 tills nu. De som inte är med är sådana som valt att inte vara kvar i förbundet. Totalt visas 115 sidor bilder och kortfattad text. Bakgrundmusiken är ett stycke av Domenico Scarlatti (1685-1757) som spelas på piano av Roland Pöntinen med benäget tillstånd av BIS Records.

En provvisning gjordes på årsmötet. Sedan dess har det tillkommit 7 nya medlemmar. De är också med i bildspelet. Det är en PowerPoint presentation, så man kan se det som här, på nedanstående bild, med projektor eller på en bildskärm (dator eller TV-skärm). Visningstiden är ca 22 minuter, sedan börjar bildspelet automatiskt om igen ända tills man manuellt avslutar det hela.
Priset blir 120 kr. Om man förhandstecknar det, blir priset 100 kr. Utgivare är Dalslands Konstförening och Dalslands Konstnärsförbund.

 

En provvisning gjordes på årsmötet.

15 april 2015

Deklarationen är gjord och inskickad digitalt

När jag gick in på Skatteverkets hemsida kom det upp en enkät, som jag trodde att skatteverket hade gjort. Det var frågor om hur ofta jag brukade använda skatteverkets hemsida digitalt. Det tyckte jag att man kunde svara på. Om gjorde sig besväret skulle man få en liten present. Man kunde välja bland några olika saker. Om man valde vissa av produkterna fick man betala en liten summa. Vissa fick man gratis. Jag gick med och klickade för en portionskaffeapparat för 49 kronor. Döm om min förvåning att jag direkt fick ett mail där de sa att jag förbundit mig att betala 299 kr per månad för grejer som jag inte alls var intresserad av. Jag sa givetvis upp det påstådda "abbonemanget" omedlbart. Det var endast ca 3 timmar efter att jag fått deras mail som de hade min protest och min uppsägning. Jag förstod nu att jag blivit blåst av en fräck bluffirma som hade hackat sig in på Skatteverkets hemsida. Nu blev jag också tvungen att direkt spärra mitt VISA-kort. Alltså en massa besvär för den här fräcka danska firman. (All text var på svenska). De passade väl på nu när de visste att många svenskar besöker den här sidan under den här månaden.

Bluffirman heter Forbrugerpost ApS. Klicka inte på den!!!!! även om om det ser ut som en fråga från Skatteverket.

 

5 april 2015

Nu börjar jag bli klar med Dalslands Konstförenings katalog till Rackstadmuseet. Det har varit ganska mycket jobb med den.

 

16 mars 2015

Igår, söndagen den 15 mars, hade Dalslands Konstnärsförbund årsmöte hemma hos mig. Först visade jag det bildspel som kommer att köras i Rackstadmuseet i samband med jubileumsutställningen den 19 sep - 15 nov. Därefter bjöd förbundet på fika innan årsmötesförhandlingarna började. Det var många viktiga punkter, framför allt all information om kommande Rackstadsutställningen. Alla var förvånade att så få medlemmar hade ställt upp, endast 13 av 50 var närvarande. Även många närboende var inte på plats. Någon hade väl skäl men trologtvis hade de flesta inte. Sorgligt.

 

7 feb 2015

Idag har jag klarat av momsdeklarationen. Om man har handlat varor i annat EU-land måste man lämna in den senast 26 feb. Detta innbär att man faktiskt får titta på hela deklarationen för att få en klar bild. Jag köper canvas och ramlist från Tyskland. Nielsen har flyttat från Sverige tyvärr. Det blir lite krångligare så här.

När det gäller projektet med min PowerPoint presentation är jag nu framme vid år 1981. Det är nu ca 240 sido med bilder och text. Jag får nog skala bort en del så småningom. Snart måste jag också ta itu med katalogen till Rackstadutställningen. Dalslands Konstförening har ju sitt 80-årsjubileum där i höst. Nästan alla medlemmar i Konstnärsförbundet kommer att deltaga.

19 jan 2015

Nu har jag i min bildbiografi kommit fram till den första separatutställningen. Den var i Åmåls konsthall 1968.
Det är en Powerpoint-presentation jag håller på att göra. Nedanstående är början av registret och några registerbilder. För närvarande är det 140 helsidebilder med en del text. En del av nedanstående konst- och teknik-bilder är klickbara.

Min födelse och de första åren  1935 - 1940

Uppväxten i Jönköping och Trånghalla  1940 – 1951

Skaffar fästmö (Helen Elmgren)  1952

Praktikplats på Lindholms Klichéfirma och retuschkontor  1952

Köper min motorcykel, en BSA 350   1952

Deltar i Junior-SM i Tennis i Enköping  1952

 

Kommer in på Konstfackskolan i Stockholm  1953

Konstfackstiden (aftonskolan)    1953 -  1954

Militärtjänstgöring i Eksjö och Halmstad  1954 -  1955

Säljer min BSA och köper en röd MG  1955

Konstfackskolan (dagskolan)    1955 -  1956

Konstfackskolan (Högre)    1956 -  1959

Säljer min röda MG och köper en vit MGA  1958

Giftermål med Helen    1958

Flyttar till Östersund och första lärartjänsten  1959

Säljer min vita MG och köper en ”Borgward Isabella”  1959

Min äldsta dotter, Gabriella, föds på Östersunds B.B.  1959

 

Kommer med på den jurybedömda Jämtlandssalongen  1960

Signaturen på mina målningar ändras    1960

Modell- och landskaps- och stilleben-måleri    1960 – 1961

Scenografin till musikalen ”En afton i Venedig”  1962

Flyttar till Åmål    1962

Evelina föds på Jönköpings B.B.  1962

 

Första bostaden i Åmål  1962

”Fortsatt Bauhausmåleri”  1963

Andra bostaden i Åmål  1963

Ny skolmiljö och bildexperiment 1963

Liljevalchs Vårsalong, Stockholm    1964

Vinner pris i nordisk smalfilmstävling    1965

Låter bygga egen villa     1965-1966

Kommer med på Älvsborgssalongerna 1965-66-67

Blir medlem i Dalslands Konstnärsförbund  1968

Min första separata utställning, Åmåls konsthall  1968

Många emaljsmycken såldes 1968

Tennisen återupptas 1965 - 2002

Från min första utställning i Åmåls konsthall. Året var 1968 och jag var 33 år. Vid bordet sitter dottern Gabriella och min dåvarande fru Helen


Av broscherna finns inga kvar längre. Detta är rekonstruktioner på papper

Till nuvarande AKTUELLT-sida

   Händelser under 2010     Händelser under 2011        Händelser under 2012       Händelser under 2013

Händelser under 2014          Händelser under 2015          Händelser under 2016