OFFENTLIGA UTSMYCKNINGAR Konstens Kraft. Projekt i Dalsland 2002

Konstens Kraft.  "Ärtan" på fälten norr Brålanda. Tänkt skulptur (installation) av Björn Carlén.


© Björn Carlén: ÄRTAN
 

 
© Björn Carlén: ÄRTAN
 

© Björn Carlén: ÄRTAN
 

© Björn Carlén: ÄRTAN
 
Storleken hade jag  tänkt mig till ca 14 meters höjd. Den var tänkt att "sväva" ovanför grödan (ärtodlingarna)

© Björn Carlén: ÄRTAN
 

© Björn Carlén: ÄRTAN
 

A.  Bildidé 1.   ÄRTAN

Min idé här var att göra en stor gestaltning ute på slätten strax norr om tätorten. Skulpturen skulle vara så stor att bilister på 45:an och passagerare på tåget Göteborg-Karlstad skulle kunna observera den, både under dagen och natten. Under kväll och natt kanske man kunnat utropa: "Vad är det där ute på slätten? Ser du? Vad är det? Ett UFO eller?"

Formen, sfären inskriven i en tetraeder, hade fått sin utformning genom ett för mig typiskt symboltänkande. Tetraedern, pyramid av fyra liksidiga trianglar, tillhör de regelbundna polyedrarna, de så kallade "platonska kropparna" (Se bild längst ner på sidan) och har sedan urminnes tider stått för eld medan sfären bland annat är en själssymbol. Tillsammans bildar de då en eldsjäl och grundaren till "Toppfrys", den mest kända Brålandaindustrin, var just en eldsjäl.

Carl Axel Topp startade Toppfrys 1969, med den första ärtodlingen och byggde snabbt upp företaget till en av de ledande inom djupfrysta grönsaker och potatisprodukter. Det är alltså ingen tillfällighet att jag ville göra sfären grön och tetraedern "eldröd".

Färgen, både på metallprofilerna och på glasfibersfären, är av "fluo"-typ liknande den som finns på sjömärken. Vid skymningsljus skulle de se självlysande ut. I toppen av tetraedern hade jag tänkt mig en dold ljuskälla med speciellt "fluoljus" som kommer att ge både de röda profilerna och den gröna sfären en självlysande effekt efter mörkrets inbrott.  Det är då man får UFO-effekten.

 

© Björn Carlén
 

Sfären
Hur sfären skulle göras hade jag inte hunnit forska tillräckligt kring men hade idéer om att vidstående konstruktion exempelvis borde kunnat användas.

Gjuten glasfiberarmerad plast. (Liknande teknik som vid tillverkning av båtskrov).
Man kan exempelvis dela upp sfären i åtta delar och göra en form som är 1/8 dels sfär.

Man fogar (skruvar ihop) delarna på insidan genom de skarvflänsar som gjuts in. Om man i botten har en cirkulär öppning, så borde man kunna arbeta inifrån även med sista formdelen. Öpnningen (ca 70 cm i diamter) skall efter ihopmonteringen stängas med undantag av ventilationsöppningar och hål för kondensvatten.

 

 

 

Platonska kropparna (OBS! Sfären hör inte till de platonska kropparna, men är ändå förknippad med Platon som symbol för själen)

JORD

VATTEN

LUFT

ELD

RYMD

SJÄL

KUBEN

IKOSAEDERN

OKTAEDERN

TETRAEDERN

DODEKAEDERN

SFÄREN

Ytan består av 6 kvadrater

Ytan besår av 20 liksidiga trianglar Ytan består av 8 liksidiga trianglar Ytan består av 4 liksidiga trianglar (3 sidoytor och en basyta) Ytan består av 12 liksidiga femhörningar Ett oändligt stort antal punkter. Alla placerade lika långt från kroppens centrum

 

Tillbaka till CV
Tillbaka till "Konstens Kraft"

Klicka på pilen uppe till vänster om du vill komma tillbaka till den plats varifrån du kom.