TIDIGARE UTSTÄLLNINGAR med inbjudna konstnärer (Margareta Blomberg)

Margareta Blomberg
Måleri
7 - 9 oktober 2005  hade Margareta utställning på Galleri Carlén

 
Margareta Blomberg 7 oktober 2005.  Foto: Inga-Britt Jonsson       

Margareta Blomberg Isacsson  är född i Roslagen 1943 men sedan länge bosatt i Gerlesborg.
Hon är utbildad vid Konstfackskolan i Stockholm 1959-1961 och därefter vid Gerlesborgsskolorna i Stockholm, Bohuslän och Frankrike. Samtidigt med Stockholmsstudierna har hon också haft fria teckningsstudier vid Konstakademien 1962-1963.

Utställningar
16 separatutställningar och en mängd samlingsutställningar. Bland separatutställningarna kan nämnas: Lilla Galleriet i Stockholm 1980, Galleri Benickebrinken i Stockholm 1985, Ronneby Kulturcentrum 1995, Galleri Linné i Uppsala 1995, Galleri Stenlund i Stockholm 2002, Åmåls konsthall 2002, Galleri Gullmarn i Uddevalla 2003 och Nemeshallen i Mölnlycke 2004, Galleri Carlén , Åmål 2005.

Offentliga arbeten
Skolöverstyrelsen i Stockholm, Salberga sjukhus, Älvborgs läns landstings kanslibyggnad i Vänersborg och Uddevalla sjukhus.

http://mblomberg.gerlesborg.se

 


©
Margareta Blomberg. Foto: Björn Carlén


Delar av Margareta Blombergs utställning på Galleri Carlén 7 - 9 oktober 2005

 
© Margareta Blomberg.
Foto: Björn Carlén

  
© Margareta Blomberg. Foto: Björn Carlén