TIDIGARE UTSTÄLLNINGAR med inbjudna konstnärer (Lilian Retamales)

Lilian Retamales

site stats
Måleri på reliefer i olika material

10-18 november 2012 hade Lilian tillsammans med tidigare utställare sex bilder med på Galleri Carléns jubileumsutställning.
 (10 år 2002-2012).

Lilian är född 1968 i Valparaiso, Chile  och uppväxt på samma plats.
Bor sedan 2007 i Åmål
Telefon: 0705-571 603
E-post: retamaleslilian@hotmail.com
Utskrift av CV: Klicka här

Studier:
Utbildad vid Escuela Municipal de Bellas Artes i Valparaiso,
Chile 1998-2005
Licentiatexamen i konst med inriktning måleri 2005
Veckokurs för Björn Carlén i airbrushteknik 2006

Deltagit i 9 jurybedömda samlingsutställningar i Chile 1999-2006
Deltagit i jurybedömda Dalslandssalongen i Steneby Konsthall 2012
Deltagit i Galleri Carléns 10-års jubileumsutställning 2012
Deltagit på Liljevalchs Vårsalong 2014

Separatutställning i Mellerud (Konstrummet) 2014

 


Lilian Retamales, Valparaiso, Chile
Bor sedan 2007 i Åmål

"Människan kan inte välja var hon föds. Från livets början till dess slut formas och styrs hon av förutbestämda sociala, religiösa och kulturella mönster. Dessa mönster kan för individen vara goda men är lika ofta det motsatta och passar då inte hennes natur. Det är från denna vetskap och genom egna upplevelser jag skapar mina verk. Här finns både konstruktiva och destruktiva delar. Vad du ser är oftast inte vad du tror, utan bakom dessa klara och rena former finns en dold agenda"
Lilian Retamales


  ©  Lilian Retamales "Olympe" 72 x 115 cm. Akryl på trärelief. Inköpt av Värmlands landstings konstenhet 2012

 ©  Lilian Retamales "Olympe" 72 x 115 cm. Akryl på trärelief
   (detalj snett framifrån vänster)

   ©  Lilian Retamales "Olympe" 72 x 115 cm. Akryl på trärelief
  (Detalj snett framifrån höger)


©  Lilian Retamales "Madonna" 72 x 115 cm. Akryl på trärelief.  Inköpt av Värmlands landstings konstenhet 2012

    


© 
Lilian Retamales "Madonna" 72 x 115 cm. Akryl på trärelief     


© 
Lilian Retamales "Madonna" 72 x 115 cm. Akryl på trärelief 
(Detalj snett framifrån höger)    


©  Lilian Retamales "Lilith"  172 x 172 cm (diagonal). Akryl på trärelief 
Inköpt av Värmlands landstings konstenhet 2012 

© 
Lilian Retamales "Lilith"  172 x 172 cm (diagonal). Akryl på trärelief
(Detalj snett framifrån vänster)  

© 
Lilian Retamales "Lilith"  172 x 172 cm (diagonal).
Akryl på trärelief. (Detalj snett framifrån uppe till vänster)  

© 
Lilian Retamales "Lilith"  172 x 172 cm (diagonal).
Akryl på trärelief. (Detalj snett framifrån nere till vänster)  

© 
Lilian Retamales Triptyken "Olympe-Lilith-Madonna"  172 x 445 cm. Inköpt av Värmlands landstings konstenhet 2012
Akryl på trärelief.

Lilian Retamales berättar om sin "Lilith" vid visningen på Galleri Carlén 10 november 2012

Bild från Galleri Carlén under vernissagen när Lilian Retamales visade några av sina bilder första gången.

© 
Lilian Retamales "Grados de Satisfacción I-III"  50 x 13 + 40 x 17 + 50 x 13 cm.
Akryl på trärelief samt metallrör.

© 
Lilian Retamales "Grados de Satisfacción III"  50 x 13 cm. (Detalj)
Akryl på trärelief samt metallrör.
   

©  Lilian Retamales "Mar azul"  50 x 110 cm.  Akryl på trärelief.


© 
Lilian Retamales "Mar azul"  50 x 110 cm.  Akryl på trärelief. (Detalj sedd från vänster)

© 
Lilian Retamales "Mar azul"  50 x 110 cm.  Akryl på trärelief. (Detalj sedd från höger)

© 
Lilian Retamales "Fruta Jugosa"  26 x 23 x 4 cm.  Akryl på trärelief och etsad metall.

© 
Lilian Retamales "Fruta Jugosa"  26 x 23 x 4 cm.  Akryl på trärelief och etsad metall.
Sedd från höger

©  Lilian Retamales "Blodsband I (Consanguinidad I)"  50 x 70 x 7 cm.  Akryl på duk samt trärelief.

©  Lilian Retamales "Blodsband I (Consanguinidad I)"  50 x 70 x 7 cm.  Akryl på duk samt trärelief. (Detalj)


© 
Lilian Retamales "Blodsband II (Consanguinidad II)"  50 x 95 x 7 cm.  Akryl på trärelief.

© 
Lilian Retamales "Blodsband II (Consanguinidad II)"  50 x 95 x 7 cm.  Akryl på trärelief. Sedd snett framifrån

n

©  Lilian Retamales "HON (Ella)"  70 x 50 x 5 cm.  Akryl på duk samt trärelief.                         Den högra bilden är en detalj sedd snett från höger


© 
Lilian Retamales "Voces de la tierra" (Röster från jorden) 61 x 30 cm.  Akryl på trärelief.

 


© 
Lilian Retamales "Voces de la tierra" (Röster från jorden) 61 x 30 x 5 cm.  Akryl på trärelief. (Detalj sedd från vänster)

© 
Lilian Retamales "Voces de la tierra" (Röster från jorden) 61 x 30 cm.  Akryl på trärelief. (Detalj sedd från höger)


©  Lilian Retamales "Tierra sagrada"  170 x 125 cm. Akryl på trärelief  


 


©  Lilian Retamales "Encuentro"  150 x 120 cm. Akryl på trärelief