DIVERSE / various / TEACHER TIPS

 

För länge sedan hittade jag "Kärlekens konst" av Erich Fromm. Erich Fromm levde mellan 1900 och 1980 och är nog den författare och psykolog som betytt mest för mitt konstnärskap och även när jag undervisat i bild. Hans huvudtes är att följande fyra egenskaper måste man äga för allt skapande som har till syfte att vara mer än ett tidsfördriv. Egenskaperna man måste ha är: DISCIPLIN, KONCENTRATION, TÅLAMOD och VILJA.

"Först måste man inhämta mycket kunskap och färdighet innan man kan göra konst. Snickarlärlingen börjar med att lära sig hantera hyveln, pianoeleven med att öva in skalor och den som vill lära sig bågskytte enligt Zen-metoden börjar med andningsövningar. Den som uppriktigt önskar bli mästare i sin konst måste ägna hela sitt liv åt den. ---- Var och en som tänker bli mästare i sin konst måste börja med att praktisera disciplin, koncentration och tålamod i hela sin livsföring."

Man kan aldrig bli mästare om man endast sysslar med sin konst när man är "upplagd". Då blir det enbart en hobby. Man måste arbeta med sina idéer för jämnan. Utan självdisciplin blir livet sammanhangslöst och okoncentrerat och utan koncentration kan man inte åstadkomma något bra. Man kan inte göra en massa saker samtidigt. Var själv och koncentrerar dig till 100% på det du gör här och nu. Fundera inte samtidigt på vad du skall göra i morgon eller senare. Den tredje faktorn är tålamod. Vill man genast ha resultat lär man sig inte behärska någon konst. Kom ifrån tanken att allt skall gå kvickt. Låt skapandet ta tid. Det är inte hur många verk du skapar som räknas utan hur de är gjorda.

Andra personer som betytt mycket i min verksamhet är flera av ung- och högrenässanskonstnärerna, både i Italien och i Flandern. Främst är det kanske ändå Leonardo da Vinci som förde in mig på symbolismen med de platonska kropparna och på hans sätt att komponera. Senare konstnärer är Piet Mondrian och hans kontakt med teosofin (1872-1944), Wassily Kandinsky (1866 - 1944, i sin bok "Det andliga i konsten"), Sven Hesselgren (1907-1993, arkitekt och professor) med flera. Senast stötte jag på David La Chapelles fem budord som delvis sammanfaller med Fromms.

David La Chapelles fem budord för kreatörer.  (David LaChapelle är en världsberömd amerikansk fotograf född 1963)
1. Använd ditt hjärta. Var inte rädd för dina känslor.
2. Skäms inte över att tjäna pengar. Du behöver överleva för att kunna förverkliga dina visioner, därför skall du inte skämmas över att göra exempelvis reklamjobb eller den sortens jobb.
3. Stäng av telefonen. De bästa idéerna kommer i lugn och ro. Det är bara då du får kontakt med intuitionen. Undvik meningslösa distraktioner, de är hinder på din väg.
4. Var engagerad. Du måste jobba och jobba hårt. Hårt och medvetet. Det är så du lär dig att behärska all teknik.
5. Var generös. Tänk igenom vad du vill ge till världen och nyckelordet är att ge. Fotograferande och bildskapande skall handla om givande.
När jag var i 20-30-årsåldern blev "Gyllene snittet" en viktig del i mina kompositioner. Numer följer jag inte denna regel lika hårt. Det går ut på att göra delningar av linjer eller ytor så att proportionerna blir så att den lilla delen förhåller sig till den större som den större till summan av den lilla och den stora. (a förhåller sig till b som b förhåller sig till a + b). I talvärden blir det ca 3:5 eller 5:8 eller 8:13 etc. Dessa proportioner har intresserat konstnärer ända sedan antiken.  Framför allt under antika idealens pånyttfödelse under renässansen  arbetade man mycket med dessa proportioner. Senare har man också observerat att dessa förhållandevärden är mycket rikt förekommande i naturen, från makro till mikro. (Himlakroppars proportioner, växters växande etc). Här ser du en målning jag gjorde 1963 som helt är uppbyggd enligt denna princip.
   Klicka på bilden för mer information
En av de absolut viktigaste delarna i mitt bildskapande är rytm. Rytm är när liknande men för den skull ej identiska moment upprepas periodiskt.