Arbete från första tiden i Dalsland 1963-68. Gjord 1963

 
© Björn Carlén: "En spegling av en spegling"

Katalog nr 
Titel

Konstnär
Teknik
Bildyta
Tillverkningsår
R51
En spegling av en spegling

Björn Carlén
Olja på duk
70 x 174 cm
1963

 

 

 

Titeln är inspirerad av ett uttalande av Platon där han någonstans talar om att jorden är en spegling av det himmelska och konsten en spegling av det jordiska. Alltså är konsten en spegling av en spegling.

I den här bilden har jag använt gyllene snittets princip till fullo. Både vad det gäller proportioner (förhållandevärden) och färgrytmer.

Känner du inte till "Gyllene snittet" kan jag nämna att det i stort sett går ut på att göra delningar av linjer eller ytor så att proportionerna blir så att den lilla delen förhåller sig till den större som den större till summan av den lilla och den stora. (a förhåller sig till b som b förhåller sig till a+b). I talvärden blir det ca 3:5 eller 5:8 eller 8:13 etc. Dessa proportioner har intresserat konstnärer ända sedan antiken.  Framför allt under antika idealens pånyttfödelse under renässansen  arbetade man mycket med dessa proportioner. Senare har man också observerat att dessa förhållandevärden är mycket rikt förekommande i naturen, från makro till mikro. (Himlakroppars proportioner, växters växande etc).

Som du ser till höger är det praktiskt taget samma bild som den stora grönblå, fast vänd 90 grader. Med den lilla förändringen har det blivit två små gubbar i stället för kyrkvalv.

Man kan säga att formelementen i den här bilden väl infriar begreppet rytm.

Rytm är när liknande men ej identiska moment upprepas periodiskt.

En mycket viktig del i allt bildskapande.

 

Vill du läsa mer om "Gyllene snittet" kan du söka på "nätet". Där stöter du nog på massor av adresser med "Gyllene snittet". Senast gyllene snittet var mycket på tal var i boken "Da Vinci koden" av Dan Brown 2004.


© Björn Carlén: "En spegling av en spegling", detalj