Arbete från Konstfackstiden 1953-59. Gjord 1954

 

© Björn Carlén: "Självporträtt vid 19 års ålder". 

 

Katalog nr 
Titel

Konstnär
Teknik
Storlek (Höjd)
Tillverkningsår
 
R9
Självporträtt 19 år

Björn Carlén
lera - gips
36 cm
1954

 

 

Något om bilden

Skulpturen gjordes under en natts jobb i ett hyresrum på Birger Jarlsgatan i Stockholm. Som hjälpmedel hade jag foton på mig själv, en spegel och en krumpassare.  Själva gjutningen gjorde jag i Konstfacks gipskällare. Men detta var inget arbete som ingick i min skulpturutbildning på Konstfack.

Vid den tiden hade jag som lärare Anskar Almqvist som hörde till den äldre skolan. (Han skulle gå i pension när läsåret var slut). För honom fick man skulptera av gipsmodeller. Assyriska reliefer från 600-talet före Kr, Davids hand (detalj på Davidstatyn av Michelangelo) med mera. Även här var det alltså i första hand baskunskaper man lärde ut.
Man skulle inte tro att man kunde något. Exempelvis minns jag när jag hade gjort den assyriska reliefen som var ett tidskrävande arbete. Efter flera månader godkände Anskar äntligen reliefen. Prickade för i sin anteckningsbok och blixtsnabbt drog han upp en kniv och skar sönder hela reliefen som han sedan kastade tillbaka i lerlådan. "Nu kan du börja med Davids hand" var nästa kommentar. Jag gjorde handen men lät aldrig honom godkänna den.

Året därpå fick jag professor Olle Adrin i skulptur och då var det ett helt annat bildspråk som gällde.