OFFENTLIGA UTSMYCKNINGAR Karlstads lasarett. Två stereobildpar i laminat på "Sterilen" 2002

 

Har du inte tidigare betraktat direkstereoskopiska bilder bör du kanske först ta en titt till höger. Där får du information om hur du skall "ställa in" dina ögon för att få den stereoskopiska effekten.

De två stereobilderna är placerade i korridoren till Sterilen. S:et står just för Sterilen men det är också den gamla landskapsbokstaven för Värmland. Genom den här optiska effekten blir bilderna som reliefer. Bilderna hänger i ett "avfasat hörn" varför det högra bildparet kommer bäst till sin rätt inifrån Sterilen och S:et bäst från vägen in till Sterilen.

Bilderna är utförda i laminat. Varje delbild är 120 x 75 cm. Total bildyta är alltså 120 x 300 cm.

Tyvärr får du som besökare normalt inte tillträde till de här lokalerna.

 

1. Placera dig mitt framför den stereoskopiska bilden. Ett betraktningsavstånd på ca 2 till 3  gånger dubbelbildens bredd brukar bli lagom.

2. Vinda något med ögonen. Vänster öga skall riktas mot den högra delbilden och höger öga mot den vänstra. Efter ett litet tag ser du tre bilder.

3. Koncentrera dig på den framkallade tredje mittbilden. Slappna av något med vindningen. Det skall inte kännas ansträngande att betrakta mittbilden.

4. Nu ser du förhoppningsvis mittbilden helt klart och stereoskopiskt. Du kan också med blicken röra dig inom bilden.

5. Tycker du att de två suddiga sidobilderna stör ditt seende, kan du med handflatorna begränsa ditt synfält.

6. Behåll ditt stereoskopiska synsätt och skärmar med handflatorna av ditt seende, så att endast mittbilden blir kvar. (Se teckningen till vänster).

7. Händerna bör vara nära ansiktet, ca sex till tio cm kan vara lagom. Den stereoskopiska bilden blir nu ännu tydligare.

8. Lyckas du inte få fram stereobilden vid första försöket skall du inte ge upp. De flesta klarar detta med litet övning.

 

© Björn Carlén. "S (Stereo)", laminat, 120 x 75 cm + 120 x 75 cm.


© Björn Carlén. "Block I (Stereo)", laminat, 120 x 75 cm + 120 x 75 cm.

© Björn Carlén. Utsmyckning på "Sterilen" i Karlstads lasarett, laminat, Varje bildpar är 120 x 75 cm + 120 x 75 cm.© Björn Carlén. Utsmyckning på "Sterilen" i Karlstads lasarett, laminat, Varje bildpar är 120 x 75 cm + 120 x 75 cm.

Klicka på tillbakapilen uppe till vänster om du vill komma tillbaka till den plats varifrån du kom.