OFFENTLIGA UTSMYCKNINGAR (Förslag till utsmyckning av Illern i Åmål)

 

Åmål 1992-02-05

Centrala Byggnadskommittén (CBK)
Fastighetskontoret
662 00  ÅMÅL

 

FÖRSLAG TILL UTSMYCKNING AV KVARTERET ILLERN I ÅMÅL.

Härmed har jag nöjet att presentera mitt förslag till utsmyckning av rubricerade fastighet.
Utöver denna skriftliga anmälan har jag för bedömning också inlämnat följande:

 

4 st

 

SKISSER (akrylmålningar) med passepartoutformatet 75 x 65 cm. Bildytans höjd x bredd = 45 x 45 cm vilket motsvarar en skala på 1:2,89
Titlarna är VÅREN, SOMMAREN, HÖSTEN och VINTERN

              
1 st MODELL av entréhall och fasadvägg i skala 1:10
Fastsatt i modellen finns diverse detaljstudier. (Fotografier, teckningar, bokstav i koppar och emalj (skala 1:1), en tidigare gjord koppar-emaljskylt som visar hur tåligt materialet är när det utsätts för väder och vind. (Skylten har exponerats utomhus under 15 års tid). I en box på modellen finns också lösa fotografier tagna i "ögonhöjd" inne i modellen (16 cm ovanför modellens golv).
Förslaget är tänkt som en helhet, men här, för åskådlighetens skull, uppdelat i följande tre enheter:
1. ENTRÉHALL 4 st akrylmålningar
2. HISSKORGEN 1 st laminatmålning
3. FASADVÄGGEN 1 st relief i koppar och emalj
Som tema har jag valt ÅRSTIDERNA. (Gäller även för den utvändiga utsmyckningen. Förklaring kommer längre fram i denna presentation).

ENTRÉHALLEN (Material- och färgsättningsförslag)

GOLV

 

Något ljust klinkermaterial typ Wennstams "BRASIL GRIGIO", 34 x 34 cm eller liknande.
VÄGGAR 

Vitmålad glasfiberväv. Väggarna utreglerade, så att fyra ca 6 cm djupa nischer kan skapas. (Se modell).

Dessa nischer tar upp den form som exteriören har vid takbrytningen. (Synlig från alla håll). På detta sätt uppkommer en rytm genom att en form återkommer i en ny skepnad.
                

DÖRRAR, DÖRRFODER och GOLVLIST De glasade aluminiumdörrarna och dörrfoder är målade i NCS 2005-G80Y (En ljust grågrön ton).
Golvlist i en något mörkare ton, NCS 3005-G80Y.
Målningarna i nischerna

"Våren", "Sommaren", "Hösten", "Vintern"

Varje bild 130 x 130 cm (Snedskurna upptill)

Teknik: Akryl på duk

 


Bild tagen inne i modellen
 


Detalj ur Sommaren
 


Stjärnbildstecken i
"Sommaren". Kräftan,
Lejonet och Jungfrun


Tecknen för Månen, Solen
och Merkurius. De planeter
som styr Kräftan, Lejonet
och Jungfrun

Jag tror inte att en sådan här lokal kommer att vara utsatt för klotter, så laminat är i detta fallet onödigt. Duken ger dessutom en mer levande struktur. Bilderna kommer att göras löstagbara ur sina nischer. Om olyckan är framme, kan man alltså klara av en retusch.
Genom att bilderna ligger insänkta i väggen förhindras också eventuell ofrivillig skadegörelse som exempelvis att en rullstol backar in i en målning.

Bildidé
Min tanke har varit att var och en som ser på bilderna på något sätt skall känna igen någon del eller detalj.
Många åmålsbor har musicerat i någon form. Av den anledningen har jag på varje årstidsbild målat in den mest kända årstidsmusik som finns, Antonio Vivaldis "Våren (La Primavera)", "Sommaren (L'estate)", "Hösten (L'autunno)" och "Vintern (L'inverno)".
De spelkunniga kanske känner igen noterna, andra kan läsa årstidsnamnet som står längst upp till vänster på varje bild. Även om man inte kan italienska, tror jag att man kan klara av att tyda namnet.

Utöver det musikaliska igenkännandet finns på varje bild tre stjärnbildtecken målade. Varje årstid har tre olika tecken. Alla människor har vetskap om i vilket tecken de är födda och jag tror att väldigt många också vet hur deras tecken ser ut. Här menar jag inte de banala veckotidningshoroskopsbilderna utan den seriösa form som funnits i tusentals år.
Detta i sin tur kanske uppmuntrar till att även känna igen andra tecken och vad de står för. En diskussion kan uppstå. Åtminstone intresserar detta många kvinnor och statistiskt sett är det denna kategori som kommer att vara i majoritet i det här huset.

Det är inte riktigt lika många som känner till att varje stjärnbildtecken också styrs av en planet. Varje årstid har alltså sina planeter. Symbolerna för dessa planeter har jag målat in som en pendang till Vivaldis notskrift.

Till varje tecken finns också något av de fyra elementen knutet. Platon menade att de regelbundna polyedrarna symboliserade dessa element. De kallas också för de "Platonska kropparna". Nere till höger på varje bild finns en sådan platonsk kropp. Jag har valt det element som ligger "mitt i" årstiden. I "Våren" blir det alltså kuben eftersom "Oxen" är ett jordtecken. I "Sommaren" blir det tetraedern. (Lejonet är ett eldtecken).
Längst ner på sidan ser du de "Platonska kropparna" om du vill se hur de ser ut.

Huvudtemat i bilderna är hur moder jord (KUBEN) öppnas vid "VÅREN", slår ut i full blom vid "SOMMAREN", mognar och dör vid "HÖSTEN" och återföds vid "VINTERN".
Årstidbilderna är i entréhallen placerade moturs (från höger till vänster) på samma sätt som man läser stjärnbildstecknen (Zodiaken).

 

HISSKORGEN (Fondväggen i hisskorgen)


Vårvinter

 


Gränsland

 

 

Här har jag tre olika alternativ. "Vårvinter", "Gränsland" och "Flaggspel". (Se modell).

Den bild som innehållsmässigt passar bäst är "Vårvinter". Planeten Mars ligger här innesluten och väntar på att solen skall börja värma upp jorden (kuben).
Det är möjligt att bilden kan verka något hotfull i en så liten lokal som en hisskorg. Kanske den klarar sig bättre om man gör den något mindre. Nu är den tänkt i formatet 184 x 125 cm.

Alternativ 2 är "Gränsland", format 146 x 110 cm. Denna bilden har en mer religiös ton över sig. Bilden utstrålar ljus och som rullstolsbunden eller sängliggande i hissen kan jag tänka mig att den skulle upplevas positivt. Visserligen är det en stjärnform i skyn, men annars har den inte med de andra bilderna att göra. Nu gör kanske inte detta så mycket, eftersom hisskorgen är ett slutet rum och normalt inte är i kontakt med det övriga rummet.

Samma sak skulle kunna sägas om det tredje alternativet, "Flaggspel". Flaggar gör man för all del vid alla årstider, men innehållsmässigt hör den inte ihop med årstidsbilderna. Det är den mest neutrala bilden.

Samtliga alternativ är tänkta att utföras som laminatbilder. Väggytorna i en hiss får ofta törnar, så här är det mer påkallat att använda denna teknik. (Ytan blir lika tålig som den ursprungliga laminat som finns i hissen).

 

FASADVÄGGEN (Entrén)


© Björn Carlén: "Entrén till Illern", modell

Här hade jag tänkt en utsmyckning som är en kombination av "PLUTO-tecknet" och bokstäver utfört som en relief i koppar och emalj. På det sättet slipper man den extra kostnaden för skylten.
Pluto-tecknet återkommer inne i entréhallen i "Höst"-bilden.
Enligt den tidsplan jag tidigare erhållit, skall huset stå klart och, antar jag, invigas någon gång i november 1992. (15 november vore lämpligt). Precis som människor föds i olika tecken brukar astrologer även bestämma födelsetiden på hus, fartyg med mera. I det här fallet "föds" (invigs) alltså huset i Skorpionens tecken och Pluto styr Skorpionen. Enligt min åsikt är det här Plutotecknet det vackraste bland planetsymbolerna. (Det finns ett annat plutotecken som är en kombination av P och L, men det skulle inte passa här).

Totala höjden på tecknet och bokstäverna skall bli ca 120 cm vilket är samma höjd som fönstret längre till höger på väggen, och den totala bredden ca 135 cm.
Hela utsmyckningen görs som en kopparrelief. Bokstäverna utformas i "Romersk Kapitalskrift". Detta med anledning av att årtalet 1992 utformas med romerska siffror. (MCMXCII).
Denna stil (2000 år gammal) är mycket vacker och svår att utföra. Därför ser vi den så sällan. Själva bokstäverna kommer att emaljeras. (Se bokstaven "I" i modellskissen. Där utformad i skala 1:1).

Fastsättningen på väggen kommer, som skissen visar, att vara med distansrör (ca 1,5 cm). På det sättet får man ett luftigare intryck samtidigt som eventuell missfärgning på väggen ej uppstår.

Årtal på hus tycker jag är viktigt. När man använder romerska siffror måste betraktaren tänka till, vilket aktiverar. Samtidigt hjälper det till att hålla gamla kunskaper vid liv.
De romerska siffrorna är dessutom mer estetiskt verksamma just i den här kombinationen. Vanliga arabiska siffror skulle väga alltför lätt.

Jag vet inte vilken typ av handtag arkitekten har tänkt sig på entrédörren, men väljer man enligt mitt förslag (samma som på "Ormen"), så uppstår en rytm. Likheten är påtaglig mellan de cirkelformiga delarna i "Pluto-tecknet" och halvcirkelformen i handtaget.

 

Jag hoppas att denna presentation (410 timmars arbetstid) har visat att jag eftersträvat en total integration mellan de olika utsmyckningsdetaljerna och delvis med arkitekturen. (Takbrytningen och dörrhandtagen).

Skulle det av tekniska skäl (trappan och hissen) vara svårt att regla ut innerväggarna i entréhallen, skulle man kunna nöja sig med att göra fyra vertikala utbyggda väggytor från golv till tak på ca 200 cm bredd och sedan i dessa göra "nischerna" (130 x 130 cm snedskurna upptill) där bilderna skall placeras.

Kostnadskalkyl presenteras separat

Med vänlig hälsning

Björn Carlén

 

Platonska kropparna (OBS! Sfären hör inte till de platonska kropparna, men är ändå förknippad med Platon som symbol för själen)

JORD

VATTEN

LUFT

ELD

RYMD

SJÄL

KUBEN

IKOSAEDERN

OKTAEDERN

TETRAEDERN

DODEKAEDERN

SFÄREN

Ytan består av 6 kvadrater

Ytan besår av 20 liksidiga trianglar Ytan består av 8 liksidiga trianglar Ytan består av 4 liksidiga trianglar (3 sidoytor och en basyta) Ytan består av 12 liksidiga femhörningar Ett oändligt stort antal punkter. Alla placerade lika långt från kroppens centrum

 

POSTSKRIPTUM

Förstoring av ovanstående små bilder till höger längre upp. Den här informationen (POSTSKRIPTUM) fanns med på min retrospeltiva utställning 2015 där jag visade bilder och projekt från 1947 - 2015

 

Klicka på tillbakapilen uppe till vänster för att återvända till den plats varifrån du kom.