OFFENTLIGA UTSMYCKNINGAR (Kororgeln i Åmåls kyrka)

Färgsättning och visualisering av Björn Carlén


© Björn Carlén
Del av kyrkorummet före orgelinstallationen Målad bild som visar hur orgeln kommer att ta sig ut i kyrkorummet. (Gjord före byggnation).
© Björn Carlén
Anvisningsritningen till målarna.
Färdigbyggd och färgsatt orgel

 

Vit
NCS 1030-R10B
NCS 2040-R
NCS 5030-R10B

Förgätmigej
1020-90B
0020-G90Y

Befintlig färg