OFFENTLIGA UTSMYCKNINGAR (Bostadskvarteret "Ormen" i Åmål)


Utgångsläget för utsmyckningen av de två fastigheterna i kvarteret Ormen i Åmål 1990, har varit

A. Fastighetens namn Ormen.
B. Händelser ute i världen under fastighetens byggnation. (Utvecklingen i öststatsländerna).
C. De klassiska element som finns i husets exteriör, framför allt i portalerna.

 

Innan jag visar resultatet vill jag ge en liten förklaring till de olika målningsteknikerna.

Laminatteknik:

På den tiden (1990 och tidigare) använde man konstnärsakryl på ett speciellt "laminatpapper" i formatet 244 x 128 cm. När bilderna var klara skickades de ner till Perstorp (Impress Design) i Skåne som sedan pressade in bilderna i laminat. Därefter limmades laminaten upp på 7-10 mm plywood, rensågades och ramades in med aluminiumlist.

I början av 2000-talet gick det till på ett annat sätt. Då scannades bilden i fullskala (stora rullscanrar) och skickades därefter till Impress Design i Frankrike. Där lamineradess datautskriften. Man fick alltså på sätt och vis två original. Ett målat ex och ett digitaliserat i laminat.

Idag, 2017, skulle jag göra originalet direkt i datorn, i skala 1:1. Den filen skulle sedan kunna skickas till den industri som gör laminatbilder.
 

Silikatteknik:

En färg som kemiskt förenar sig med betongen. Det är nog den mest hållbara färg som finns för målning på betong och puts. Portalerna och dess utsmyckningar är målade med denna sortens färg.

 

NÅGOT OM BILDERNA

Bilderna över entrédörrarna


Altare, Tarxien, Malta,   3000 fKr.


© Björn Carlén

Portalbilderna har ett ornament i form av en ormslinga. (Se bilden). Namnet ORMEN har jag textat i Uncial, ett typsnitt med mycket "runt" i sig (liksom ormen).

Hus blir snart historiska och därför har jag textat dit årtalet 1990.

Med tanke på att huset har en framträdande portal tyckte jag att adressen HJELTEGATAN 25 resp. SÖDRA LÅNGGATAN 20 borde finnas just vid ingången till fastigheten och inte ute vid fastighetens hörn som brukligt är numer. Typsnittet på adress och årtal är Romersk Kapitalskrift, den stil som användes på triumfbågar och andra minnesmärken under antiken. Hela portalen har nämligen ett formspråk som har flera klassiska element i sig (antika förebilder).

 

Laminatbilderna i huset vid Hjeltegatan

Bilden på bottenplanet har samma grundform som ormslingeornamentet på portalen.
Jag har gjort det så man får intryck av tre dimensioner samt lagt dit några flaggband. Dessa flaggband skall påminna oss om händelserna i öststatsländerna under husets byggnationstid. Dessa länders flaggor såg vi i TV-rutan var och varannan kväll under hösten 1989 och våren 1990. De övriga två bilderna i detta hus är variationer på samma tema.
Samtliga bilder har formatet 150 x 100 cm.

© Björn Carlén
Bottenvåningen på Hjeltegatan 25. Ornamentet "tredimensionellt".
© Björn Carlén
"Spiralen" ställd i 90 graders vinkel mot väggen. Andra våningen.
© Björn Carlén
"Spiralen" dubbelsidig. Tredje våningen på Hjeltegatan 25.

"Spoten" i taket är placerad så att den målade skuggan blir än mer trovärdig. © Björn Carlén
Den här väggen blev bara ett förslag och utfördes inte på grund av "pengarbrist" .
© Björn Carlén
Illusionen av fönster med baltiska flaggorna utanför. Jag gjorde senare bilden som en akrylmålning på duk.

Laminatbilderna i huset vid Södra Långgatan

Bilden på bottenplanet har inspirerats av en orms rörelsemönster, samt av de cirkelbågar som finns i handtag på entrédörrarna och själva den båge som finns på portalerna ovanför dörrarna.

Konvexa och konkava bågar som bildar en våglinje, som i sin tur är vriden i en logaritmisk spiral. (Se nedanstående bild). Även här finns öststatsländernas flaggband.

Bottenplanbilden har 15 konvexa bågar. (I huset finns totalt 15 lägenheter). I bilden en trappa upp har antalet konvexa bågar reducerats till 10. (På våning två och tre finns totalt 10 lägenheter).

Eftersom pengarna inte räckte till bilden på tredje våningen (den med fem konvexa bågar) så blev den aldrig utförd.

 


© Björn Carlén

 

© Björn Carlén
Bottenvåningen på Södra Långgatan 20. Ormens spiralrörelse här transformerad till en "tredimensionell" form.
© Björn Carlén
Andra våningen

 

© Björn Carlén
Tänkt för tredje våningen men blev på grund av att pengar saknades aldrig utförd. Finns endast som grafiskt blad och som skiss och som målning på duk.