Arbete från 1969-77. (Ett litet urval bilder av de ca 120 som gjordes under den här perioden). Den här är gjord 1977

      

   Björn Carlén: "Moln"

Katalog nr 
Titel

Konstnär
Teknik
Bildyta
Tillverkningsår
Pris
R102
Moln

Björn Carlén
Olja på duk
85 x 85 cm
1977
16.800 SEK

 

 

 

Anledningen till denna och samtidigt gjorda bilder.

I början av 1977 enades Åke Hedman, Pertti Väisänen och jag om att vi skulle göra en annorlunda utställning med bilder som publiken inte alls förknippade med oss. Detta passade rätt så bra för mig eftersom jag just då inte var i psykisk balans (skilsmässa) och därför hade svårt att utveckla mitt vanliga måleri. Enligt Kandinsky gjorde jag alltså ett avsteg från den "rätta vägen".

Följande skrev Åke Hedman, föreståndare för Galleri Bräcke, som förtext i katalogen till "En annan sida av oss" (29 oktober - 6 november 1977, på Galleri Bräcke):

"En konstnär blir ofta placerad i ett fack. Det gäller strängt taget alla skapande individer - författare, arkitekter, formgivare, musiker, bildkonstnärer med flera.
Konstnären känns igen på sin stil, teknik, innehåll osv. Publiken är både stolt och glad över att känna igen "sina" konstnärer. Det blir en slags "bildtennis". Konstnären servar - och publiken returnerar elegant - den vet exakt hur serven slås.

Är det bra att det är så här?  Både "ja" och "nej".
Många konstnärer blir trogna en viss uttrycksform. En uttrycksform som de gör till sin "egen". Den bearbetas och förädlas och i vissa fall kan den nå mästerlig nivå. Och det är ju bra. - Men det kan också bli så att den "egna" uttrycksformen kan kännas eller bli - medvetet eller omedvetet - ett "måste" för konstnären. Han vågar inte gå utanför sin image. Publiken har bestämda förväntningar på vad konstnärens verk skall uttrycka och det är kanske inte helt bra.

Ja, så ungefär gick resonemanget - fast mycket mer - en gång på Galleri Bräcke mellan Björn, Pertti och mej.
Hur var det med oss själva? Visst var vi på väg att få våra etiketter på oss. Tänk om vi skulle överraska med att göra en utställning och visa upp helt annorlunda bilder än man kan vänta sej från oss.   Sagt - och något senare gjort.
Vi har haft roligt när vi jobbat med våra bilder. Värderingar av resultatet lämnar vi till Dej, bästa publik!
Välkommen och mycket nöje."

På den här utställningen hade jag 12 oljemålningar och 16 serigrafier. Alla avvikande från "mitt vanliga sätt att arbeta". Publiken uppskattade det hela och åtminstone hälften av målningarna såldes. Men som sagt, bra eller dåligt? Innerst inne tycker jag förståss att man skall följa den mening där Åke skrev: "Den (uttrycksformen) bearbetas och förädlas och i vissa fall kan den nå mästerlig nivå."