Arbete från 1969-77. (Ett litet urval bilder av de ca 120 som gjordes under den här perioden). Den här är gjord 1976

      

   Björn Carlén: "Kandinskys andliga trappa"

Katalog nr 
Titel

Konstnär
Teknik
Bildyta
Tillverkningsår
Köpare
R97
Kandinskys andliga trappa

Björn Carlén
Olja på duk
90 x 60 cm
1976
Statens Konstråd

 

 

 

I början av 70-talet läste jag Kandinkys skrift "Om det andliga i konsten". Om den stigande rörelsen i den andliga triangeln. Hur man gradvis utvecklas uppåt och aldrig får hämta sin näring nerifrån och äta "det förgiftade brödet". Ungefär som på bilden beskriver Kandinsky det andliga livet. Ju längre ner i trappan desto större och bredare fält. Längst upp små smala fält där endast ett fåtal finns samtidigt, typ Leonardo, Rafael, Michelangelo med flera.

Låt mig citera ett avsnitt ur Kandinskys "Om det andliga i konsten" som jag tycker stämmer in rätt väl på konstklimatet idag, 2008. Det är inte i första hand riktat till konsumenter utan till yngre konstnärer och deras förebilder.

...Det händer nämligen alltför ofta att ett givet bröd kommer att tjäna som föda för dem som redan lever på en högre nivå. För dessa blir brödet ett gift: i små mängder får det själen att sakta sjunka från en högre nivå till en lägre. I större mängder störtar det själen ned till de allra lägsta skikten. Sienkiewics jämför i en av sina romaner det andliga livet med simkonsten: den som inte ständigt kämpar för att hålla sig uppe går ofelbart under. Här kan en människas begåvning, "pund" (i evangeliets mening), bli till en förbannelse - inte bara för den konstnär som fått gåvan, utan också för alla som ätit av det förgiftade brödet. Konstnären använder sin kraft för att tillfredsställa låga behov; i en föregivet konstnärlig form förmedlar han ett orent budskap, han lockar de svaga till sig för att låta dem umgås med de usla. Han bedrar människorna, och han hjälper dem att bedra sig själva - han får dem att tro att deras törst är andlig och att de släcker den i en ren källa. Hans verk bidrar inte längre till den uppåtsträvande rörelsen. Det hämmar den. De som ännu strävar bryts ned - det sprider en ond sjukdom.
Sådana perioder, då konsten inte har några fullvärdiga företrädare och då det förklarade brödet uteblir, är nedgångsperioder i den andliga världen. Ständigt faller själarna från en högre nivå till en lägre och hela triangeln tycks stå stilla. Den tycks till och med röra sig bakåt och nedåt...."

Ett annat citat som också skulle passa in på dagens konstutövare är av en författare, Mark Twain, "Vi föds som original men dör som kopior."