Arbete från 1969-77. (Ett litet urval bilder av de ca 120 som gjordes under den här perioden). Den här är gjord 1973

      

   Björn Carlén: "Ljusets fortplantning"

Katalog nr 
Titel

Konstnär
Teknik
Bildyta
Tillverkningsår
R81
Ljusets fortplantning

Björn Carlén
Akryl på pannå
130 x 90 cm
1973

 

 

En del åskådare kommer kanske här att tänka i fysikaliska eller i andra naturvetenskapliga banor, andra associerar en annan typ av ljus. Vissa människor upplever bilden som negativ andra som positiv.

Min egen tanke var följande: Ovanför - utanför finns en oidentifierad ljuskälla. Utanför vår egen sfär finns en kraft, en Gud om vi så vill, som vi inte kan materialisera. Från denna källa utgår en strålning som vissa själar är mer mottagliga för än andra. En Jesus, en Budda eller en Einstein är exempel på sådana själar. Dessa i sin tur blir delvis förandligade och utstrålar ett reflekterat "Guds-ljus". Några lägger märke till denna strålning och blir deras lärjungar, andra står oförstående utanför.