Arbete från första tiden i Dalsland 1963-68. Gjord 1965

   Björn Carlén: "Rött rum i grönt"

Katalog nr 
Titel

Konstnär
Teknik
Bildyta
Tillverkningsår
R55
Rött rum i grönt

Björn Carlén
Olja (blank lack)
105 x 130 cm
1965

 

 

 

 

1968 hade jag min första stora separatutställning i Åmåls konsthall. Så här såg katalogomslaget ut. Som du ser använde jag en detalj av ovanstående bild. Texten var ju litet kryptisk "Rött rum i grönt" men faktum är att om man tillräckligt länge betraktar den röda kvadraten kommer den att omges av en yta i dess komplementfärg. Målningen i sig hade ju ett rött rum bakom och ibland delvis framför det gröna.

Inne i katalogen hade jag en programförklaring vad jag ville med mitt måleri. Alla 9 punkterna stämmer inte med vad jag vill idag. Möjligen skulle jag kunna ställa upp på följande:
 • Jag tror att måleriet och skulpturen måste ha den frihet och självständighet som musiken haft genom årtusenden.
   
 • Jag vill göra färgen oberoende av sin tidigare naturalistiska uppgift.
   
 • Jag vill att konsten skall vara en parallellitet till, ej ett återgivande av naturen.
   
 • Jag vill ha klarhet och ordning i färg och form.
   
 • Jag vill ha harmoni, helhetsverkan och sammanhang i mina bilder.
   
 • Jag vill kombinera en klar tanke med en intuitiv känsla.

 

Nedan kan du testa efterbildseffekten av den röda kvadraten som jag hade på katalogomslaget. Betrakta först nedanstående röda kvadrat i ca 30 sek. Med betrakta menar jag "intensivstirra". Flytta sedan blicken till det vita fältet till höger om den röda kvadraten. Vad ser du då?

 

Ja, du såg ett blågrönt fält. Detta var komplementfärgen till den röda tonen. Att det upplevdes som ljusare beror på att den röda färgen egentligen är rätt så mörk. Hade vi tagit ett svartvitt fotografi av den röda ytan hade den varit mörkare än "medelgrått". Då inträder också en efterbild i ljushet. En mörk färg blir alltså ljusare och en ljus färg mörkare.
Efterbildseffekter uppträder hela tiden. Något att tänka på om man håller på att måla. Hjärnan "vill ha" komplementfärgen. Matas den med blågrönt "säger den" - "jag vill se rött, jag vill se rött!" Tillfredsställer man då det behovet får man en liten kick av välbehag.
Kanske bör jag tillägga att störst effekt får man om komplementfärgytan är så liten att den uppfattas som accent.  (Exempelvis ett rött äpple i ett blågrönt bladverk).

Nedan gör vi ett nytt experiment. Titta ("illstirra") på flaggan till vänster i ca 30 sek. Flytta därefter blicken till det högra vita fältet.

 

 

 
 

Ännu en flagga. Titta ("illstirra") på flaggan till vänster i ca 30 sek. Flytta därefter blicken till det högra vita fältet.

 

 

 
Rätt svar var Norge och Chile. Till vänster har du sett dessa flaggors komplementfärger och när du stirrat på dessa i ca 30 sekunder framträder i hjärnan flaggornas riktiga utseende