Arbete från första tiden i Dalsland 1963-68. Gjord 1963

 
© Björn Carlén: "Figurkomposition"

Katalog nr 
Titel

Konstnär
Teknik
Bildyta
Tillverkningsår
R48
Figurkomposition

Björn Carlén
Olja
112 x 56 cm
1963

 

 

Vid den här tiden studerade jag Bauhaus´ bildbyggnadsmetodik. Bland annat hade man där uppgifter att skära och vika papper på olika sätt så att man fick rytmiska reliefer. Det var denna idé jag överförde till måleriet. Föregående modellmålning har legat till grund för den här kompositionen.