Arbete från Konstfackstiden 1953-59. Gjord 1958

 
 

Katalog nr 
Titel
 
R22
Linearritning och skrift

Vid sidan om de rent konstnärliga ämnena hade vi också en gedigen utbildning i linearritning och i skrift och kalligrafi. Lärare i den tekniska ritningen var Gustaf Nordlander. en mysig gammal farbror. Man började med plangeometriska uppgifter för att sedan gå över i projektionslära i flera plan med komplicerade skärningsuppgifter, ytutbredningar och skugglära. På slutet fick man också lära sig metoderna för "direkt perspektiv" och för "Indirekt perspektiv". Detta har jag faktiskt haft nytta av och det långt senare. 1985 gjorde jag ett 3D-program till en Comodor-dator. Detta utvecklade jag sedan under 10 års tid till ett mycket bra perspektivprogram till Amigan. Detta möjliggjorde också stereoskopiska bilder. Jag har på hemsidan ett helt avsnitt om direktstereoskopiska bilder. Klicka här om du vill ha mer information.

Skrift hade vi flera timmar varje vecka under 5 års tid. Vi arbetade både med historiken och att praktiskt utforma bokstäverna och löpande skrift. Både som tecknade (Romersk Kapitalskrift, Bodoni, Egyptienne med mera) och skriven som typ "Uncial" eller "Humanistantikva" från antiken fram till till vår egen tid. En av de stora bokstavskonstnärerna, Stig-Åke Möller, var min lärare.