TIDIGARE UTSTÄLLNINGAR med inbjudna konstnärer (Margareta Pensjö)

Margareta Pensjö
Måleri och grafik
26 - 28 mars 2004  hade Margareta utställning på Galleri Carlén

 
Foto: Björn Carlén      

Margareta Pensjö är född i Helsingborg 1935 och bor numer i Landvetter. I första hand målar hon i tempera men arbetar också som grafiker. Hon har en femårig grundutbildning på Hovedskous målarskola i Göteborg. Sedan dess har hon deltagit i en mängd kurser, bland annat i stenlito, emalj, muralteknik, datorgrafik och screentryck.

Margareta finns representerad i Statens konstråds, 7 landsting/regioners och en mängd kommuners samlingar.
Hon har haft ett 30-tal separatutställningar och deltagit i ett 50-tal samlingsutställningar i Sverige och utomlands.
Margareta är KRO-ansluten.  Hon tillhör också Grafik i Väst och KC-Väst.

Margareta Pensjö
Gulmåravägen 23
438 33 LANDVETTER

Tfn 031-917916
Mobil 070-400 42 16
E-post margareta.pensjo@privat.utfors.se

Mer information och bilder finns om du klickar på nedanstående webb-adress
www.ramverk.se/kcv/margareta_pensjo


© Margareta Pensjö: "Caffé latte".tempera. Foto:Björn Carlén