DIVERSE / various / HÄNGPINNE

För att få en helhet och rytm vid hängningen av en utställning arbetar man ofta med att ha en faktor som återkommer rätt så ofta. Det kan just vara att ha en gemensam nederkant på de hängda bilderna. För att då slippa att på ett omständligt sätt mäta sig till var spiken skall sitta har man god hjälp av en hängpinne enligt nedan.
 

Hängpinne

Nedan ser du foton av principen.

  1. Man ställer först bilden på golvet rakt under den plats man har tänkt att hänga bilden.
  2. Sedan placerar man bildens hänglina över den skruv som motsvarar blivande underkant av bilden när den hänger på väggen. I det här fallet skruv vid 900 mm (90 cm) höjd.
  3. Sträck nu linan och vänd bilden så att rätsidan är utåt mot åskådaren.
  4. Håll kvar stäckt lina och lyft bilden uppåt ända till att ramkanten precis släpper golvytan.
  5. Vid den översta kanten på hängpinnen slår du nu in spiken.
  6. Ta bort hängpinnen och häng upp bilden. Den kommer nu att hamna på väggen med underkanten i den höjd du tidigare bestämt. I det här fallet på 90 cm höjd.