DIVERSE / various / GRÅSKALA

gråskala    Hur använder man en sådan ?

KOLL AV LJUSHETSVÄRDEN (VALÖRER)

För att få bra rytm i en bild utnyttjar jag ofta valörskillnaderna i de olika ytorna. Då kan man ha nytta av en gråskala och helt enkelt optiskt mäta var man ligger. Alla färger (kulörer) har ju också ett ljushetsvärde (valör). Är det bra eller skall det vara ljusare? - mörkare?. När man testar med gråskalan så kisar man med ögonen. då ser man mer med sina stavar än tappar och färgtonen blir inte särskilt tydlig medan däremot färgens ljushetsvärde blir det.

Kan användas vid måleri och grafik. På PDF-filen får du ett antal skalor som du kan skriva ut på ett fotopapper och sedan skära ut mittpartierna med en schablonkniv. Det är lättare än att stansa ut runda hål och den har samma funktion. På PDF-filen finns gråskalor för akvatintetsning men dessa går utmärkt att också använda vid målningar.

 (Etsnings - nyckel som PDF  Klicka)