DIVERSE / various / BILDSPEL


Bilderna som visades vid en "PowerPoint"-presentation i Åmåls kyrka 16 mars 2008.
För läsningen svarade Birgitta Rolöf. Hans-åke svarfvar hade gjort musikvalet
och framförde själv musikstyckena på orgeln.


© Björn Carlén: "Förberedande"
"...När hon hällde denna balsam över min kropp förberedde hon min begravning.."
Musik: Franz Liszt  Agnus Dei som på orgeln framfördes av Hans-Åke Svarfvar
 


© Björn Carlén
"...Då gick en av de tolv, han som hette Judas Iskariot, till översteprästerna och sade:
"Vad vill ni ge mig om jag utlämnar honom åt er?"   De räknade upp trettio silvermynt åt honom..."
Musik: Franz Liszt  Agnus Dei som på orgeln framfördes av Hans-Åke Svarfvar
 


© Björn Carlén
Detta sker i hemlighet. Därför har jag placerat 30-myntet i skuggan under skivan
Musik: Franz Liszt  Agnus Dei som på orgeln framfördes av Hans-Åke Svarfvar
Total tid för dessa tre bilder som hörde till 1:a läsningen var ca 3 min 15 sek

 


© Björn Carlén: "Nattvarden"
Jag har gjort tre öppningar i fondväggen för att associera till den mest kända nattvardsframställningen som finns, Leonardos.
Långt därborta bakom väggen finns en antydan om korsfästelsen och uppståndelsen eller Kristi himmelsfärd (till höger).
"...På kvällen lade han sig till bords med de tolv. Medan de åt sade han: "Sannerligen, en av er skall förråda mig"
Musik: Richard Lloyd   Passion Choral som på orgeln framfördes av Hans-Åke Svarfvar
 


© Björn Carlén: "Utstött"
...Judas, som skulle förråda honom, sade: "Det är väl inte jag, rabbi? "
Musik: Richard Lloyd   Passion Choral som på orgeln framfördes av Hans-Åke Svarfvar
 


© Björn Carlén: "Nattvarden II"
Bland lärjungarna har jag låtit enbart Judas vara kvar. Han brukar alltid utmärkas på något sätt (Inte hos Leonardo).
Oftast placeras han ensam, avskiljd från de andra. Hans gula färg symboliserar svek.
...Medan de åt tog Jesus ett bröd...
Musik: Richard Lloyd   Passion Choral som på orgeln framfördes av Hans-Åke Svarfvar
Total tid för dessa tre bilder som hörde till 2:a läsningen var ca 3 min.

 


© Björn Carlén: "Getsemane"
Till höger Petrus och Sebedaios båda söner
..."Min själ är bedrövad ända till döds. Stanna här och vaka med mig."  Han gick lite längre bort, .....
Musik: Jesu Elisabeth Hill   Herzliebster som på orgeln framfördes av Hans-Åke Svarfvar
 


© Björn Carlén: "Getsemane II"
...Han lämnade dem och gick bort och bad för tredje gången med samma ord .....
Musik: Jesu Elisabeth Hill   Herzliebster som på orgeln framfördes av Hans-Åke Svarfvar
Total tid för dessa två bilder som hörde till 3:e läsningen var ca 3 min.

 


© Björn Carlén:"Hot"
Medan han ännu talade kom Judas, en av de tolv, och med honom en stor folkhop...
Musik: Kjell Mork Karlsen   Invocavit som på orgeln framfördes av Hans-Åke Svarfvar
Total tid för denna bild som hörde till 4:e läsningen var ca 2 min 15 sek.

 


© Björn Carlén
De som gripit Jesus förde honom till översteprästen Kajafas, där de skriftlärda och de äldste hade samlats...
Musik: Robert Coates   Klippa du som brast för mig som på orgeln framfördes av Hans-Åke Svarfvar
 


© Björn Carlén: "Petrus förnekelse"
Petrus symbol är ju i första hand nyckeln. Jag har gjort en nyckel där "tänderna" med spegelvänd text visar 3 NEJ.
I nyckelns greppdel finns, också med spegelvänd text, ett P för Petrus. Tittar man oå bilden i en spegel blir texten läsbar.
..."Innan tuppen gal skall du ha förnekat mig tre gånger", och han gick ut och grät bittert.
Musik: Robert Coates   Klippa du som brast för mig som på orgeln framfördes av Hans-Åke Svarfvar
Total tid för dessa två bilder som hörde till 5:e läsningen var ca 2 min och 25 sek.

 


© Björn Carlén: "Flykt omöjlig"
...De lät binda honom, förde bort honom och överlämnade honom åt Pilatus, ståthållaren....
Musik: Rosalie Bonighton   Stabat mater som på orgeln framfördes av Hans-Åke Svarfvar
 


© Björn Carlén: "Blodsåkern"
..."Det går inte att lägga dem i offerkistan, eftersom det är blodspengar".
 Och de beslöt att i stället köpa Krukmakaråkern till begravningsplats för främlingar.
Därför  heter denna åker ännu idag Blodsåkern.
Musik: Rosalie Bonighton   Stabat mater som på orgeln framfördes av Hans-Åke Svarfvar
 


© Björn Carlén: "Fängslandet"
Kuben är symbol för jord men också för låsning, instängdhet.
Den röda färgen associerar kanske till den röda soldatmanteln och kolonnen till romarna. (Pontius Pilatus)
Musik: Rosalie Bonighton   Stabat mater som på orgeln framfördes av Hans-Åke Svarfvar
Total tid för dessa tre bilder som hörde till 6:e läsningen var ca 2 min.
 


© Björn Carlén: "Långfredag"


© Björn Carlén: "Sortie"


© Björn Carlén: "Uppståndelsen"
Total tid för dessa tre bilder som hörde till Epilogen var ca 3 min. och 45 sek.


© Björn Carlén